Kyselytutkimukset

Tilastokeskus tuottaa lähes 160 eri tilastoa. Tilastojen tietoaineistoista valtaosa saadaan julkishallinnon valmiista rekistereistä. Tilastokeskus kerää tietoja myös kyselyillä ja haastatteluilla silloin, kun tarvittavia tietoja ei voi muuten saada.

Tilastojen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni tutkimukseen valituista vastaa tiedonkeruisiin. Osallistumalla autat meitä tuottamaan korkeatasoisia tilastoja päätöksenteon, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.

Mitä on tiedonkeruu?

Tilastot laaditaan joko juuri niitä varten kerätyn tiedon pohjalta tai käyttämällä muita, esimerkiksi muiden viranomaisten hallinnolliseen käyttöön keräämiä tietoja. Tilastolaki edellyttää, että tietoja kysytään yrityksiltä ja kansalaisilta vain siinä tapauksessa, että tarvittavaa tietoa ei ole jo olemassa.

Tilastot siis kootaan ihmisten antamista vastauksista. Myös hallinnollisten aineistojen tietojen takana on usein lomakkeella annettu vastaus tai viranomaisen täyttämä lomake.

Keneltä kysymme?

Tietoja kerätään kansalaisilta ja kotitalouksilta sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä kuten yhdistyksiltä, kunnilta ja valtiolta.

Miten kysymme?

Tiedonkeruuta suunniteltaessa arvioidaan aina tarkkaan mikä keruumenetelmä on tilaston tai tutkimuksen tavoitteiden, laadun ja kustannusten kannalta paras vaihtoehto. 

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.

Vastaaminen on turvallista

Kuinka tunnistan yhteydenoton tulevan Tilastokeskuksesta?
Tietosuoja

Yhteystiedot

Yritysten palvelupiste
Tilastokeskuksen tietopalvelu
Pakollinen otsikko
Otsikko ilman authoreita

Tyhjä komponentti testiin

Tyhjä UKK-osio testiin

Tyhjä yhteystieto-osio testiin

Yksipalstainen sisältö

Tilastot laaditaan joko juuri niitä varten kerätyn tiedon pohjalta tai käyttämällä muita, esimerkiksi muiden viranomaisten hallinnolliseen käyttöön keräämiä tietoja. Tilastolaki edellyttää, että tietoja kysytään yrityksiltä ja kansalaisilta vain siinä tapauksessa, että tarvittavaa tietoa ei ole jo olemassa.

Tilastot siis kootaan ihmisten antamista vastauksista. Myös hallinnollisten aineistojen tietojen takana on usein lomakkeella annettu vastaus tai viranomaisen täyttämä lomake.

Keneltä kysymme?

Tietoja kerätään kansalaisilta ja kotitalouksilta sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä kuten yhdistyksiltä, kunnilta ja valtiolta.

Miten kysymme?

Tiedonkeruuta suunniteltaessa arvioidaan aina tarkkaan mikä keruumenetelmä on tilaston tai tutkimuksen tavoitteiden, laadun ja kustannusten kannalta paras vaihtoehto. 

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.