Tulevat julkaisut

Katso julkaisukalenteristamme tulevat julkistuksemme.

Tilastotietokannat

Tilastotietokannoista löydät monipuolisesti taulukkomuotoista tilastotietoa.

Julkaisut

Tiedotteet, katsaukset, artikkelit ja blogit kaikista tilastoista.

Tilastojen taustatiedot

Tästä osiosta löydät tietoa Tilastokeskuksen tilastojen tuotannossa käytetyistä käsitteistä, luokituksista, menetelmistä sekä laadunhallinnasta.

Luokitukset

Tilastokeskus ylläpitää ja julkaisee kansallisia luokitussuosituksia. Luokitukset ovat kaikkien tilastojen perusta. Luokitussuositusten käyttö edistää tilastotietojen vertailtavuutta.

Käsitteet

Tutustu tilastoissa käytettyihin termeihin ja niiden selityksiin sekä Tilastokeskuksen ylläpitämiin käsitestandardeihin.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.