Forskartjänster

Statistikcentralen tillhandahåller material på enhetsnivå (det vill säga mikromaterial) för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Materialen är tillgängliga på mångsidigt sätt såväl från företags- som från personuppgiftsdatabaserna. Materialen är avgiftsbelagda, liksom också skräddarsyendet och distansanvändningen av dessa.

Statistikcentralens forskartjänsterna beviljar användningstillstånd för mikromaterial. Vi erbjuder färdigt material och skräddarsytt material för forskningsbehov. 

I sammanställningen och överlåtelsen av materialet iakttas statistiklagstiftningen och den dataskydds- och sekretesspraxis som fastställts i lagen. För överlåtelse av material behövs ett användningstillstånd. Ta del av forskningstjänsternas regler (pdf).

Forskartjänster uppdaterar sin ansökningspraxis 1.11.2023!

I ansökan om användningstillstånd anges endast forskningsprojektets önskade ändringar. Tillstånd till annat material än Statistikcentralens material ska lämnas in redan i samband med ansökan. I vissa fall du måste lämna in en konsekvensbedömning av dataskyddet (DPIA) som bilaga till ansökan.

Läs mer om ändringarna i nyhetsbrevet.

Aktuellt inom forskartjänsterna

Ändringar i priserna och faktureringsrytmen för forskningstjänster från och med 1.1.2024 

FIONAs priser för 2024 har publicerats. Priserna finns tillgängliga i vår prislista
Se nyhetsbrevet som skickats ut om ändringarna.

Separat kanal för tekniska supportärenden för FIONA från och med den 1 juni 2023

Från och med den 1 juni 2023 kommer vi att införa en separat kanal för tekniska supportärenden för FIONA. Instruktioner för att skicka in en supportförfrågan från 1.6.2023 finns på portalen för teknisk support.

Dröjsmål i tillträdet till behandling av ansökningar

(Uppdaterad 4.12.2023)

För närvarande behandlas 32 ansökningar och 18 är under preliminär granskning. Tiden från behandlingen av ansökan till mottagandet av materialet varierar enligt omfattningen på materialet. Antalet ansökningar i kön avser antalet färdiga ansökningar i kön.

Typ av ansökan Dröjsmål i tillträdet till behandling (ungefär) Ansökningar i kön
Tillägg av användare och förlängning av tillståndets giltighet 1 vecka 5 st.
Färdigt material 0,5 veckor 1 st.
Material som skräddarsys 3 veckor 4 st.
Uppgifter om dödsorsaker / material jämte identifieringsuppgifter 1,5 veckor 3 st.

Ansökningsprocessen för material

  1. Ta del av materialet
  2. Ansök om användningstillstånd
  3. Vi behandlar din ansökning
  4. Vi ingår ett avtal
  5. Vi sammanställer materialet
  6. Vi levererar materialet


Ta kontakt

I alla frågor som gäller forskningsmaterial kan du vara i kontakt med oss per e-post: tutkijapalvelut@stat.fi.

Om du vill uträtta ärenden per telefon, sänd en begäran om samtal till oss per e-post och berätta i ditt meddelande vad ditt ärende handlar om. På så sätt kan vi leta efter en lämplig sakkunnig som kan sköta ärendet med dig.