Aktuellt

Nyheter

4.12.2023 Statistisk årsbok för Finland – en beskrivning av vår tid

Statistisk årsbok för Finland 2023 är en omfattande översikt över statistiken om Finland och det finländska samhället. Boken innehåller långa tidsserier som ger en helhetsbild av utvecklingen i vårt samhälle ända fram till i dag.

9.11.2023 Tidpunkterna för de statistiska offentliggörandena år 2024 har publicerats

I Statistikcentralens publiceringskalender, dvs. på webbsidan Kommande publikationer, finns nu uppgifter om tidpunkterna för publicering av statistik år 2024. Kalendern innehåller meddelanden, översikter och databasoffentliggöranden. 

31.8.2023 Elprisindexet i det harmoniserade konsumentprisindexet har korrigerats, inverkar också på den totala inflationen

I de preliminära uppgifterna för augusti har Statistikcentralen korrigerat underindexet för el, som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet. Korrigeringens inverkan på det harmoniserade konsumentprisindexets prognos om den totala inflationen i augusti är 0,70 procentenheter. Utan korrigeringen skulle årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet enligt de preliminära uppgifterna ha varit 4,05 procent, medan årsförändringen med korrigeringen är 3,35 procent.

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 1.12.2023