Aktuellt

Nyheter

1.6.2023 Finland i siffror 2023 – nyckeltalen om oss

Statistikcentralens färska publikation Finland i siffror 2023 är en översikt över oss och vårt samhälle. Siffrorna omfattar alla som bor i Finland samt varje hem, arbetsplats, lön, utbildning, stuga och resa.

27.4.2023 Våra nya och mer användarvänliga enkät- och datainsamlingssidor har öppnats

På vår webbplats har vi nu öppnat vårt förnyade avsnitt om enkäter och datainsamlingar. Nu kan du lättare hitta uppgifter om den enkät som du deltar i och det är lättare att använda sidorna också med mobila enheter.

28.2.2023 Statistikcentralens nya visuella profil speglar informationens framtid

Statistikcentralens visuella identitet förnyas. Utgångspunkten för den nya profilen är Statistikcentralens strategi och målbild som uppdaterades våren 2022 Den förnyade visuella profilen syns i Statistikcentralens logotyp, färgval, font och andra visuella markörer. Den förnyade profilen införs stegvis i produkterna och tjänsterna.

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 2.6.2023