Aktuellt

Nyheter

9.11.2023 Tidpunkterna för de statistiska offentliggörandena år 2024 har publicerats

I Statistikcentralens publiceringskalender, dvs. på webbsidan Kommande publikationer, finns nu uppgifter om tidpunkterna för publicering av statistik år 2024. Kalendern innehåller meddelanden, översikter och databasoffentliggöranden. 

31.8.2023 Elprisindexet i det harmoniserade konsumentprisindexet har korrigerats, inverkar också på den totala inflationen

I de preliminära uppgifterna för augusti har Statistikcentralen korrigerat underindexet för el, som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet. Korrigeringens inverkan på det harmoniserade konsumentprisindexets prognos om den totala inflationen i augusti är 0,70 procentenheter. Utan korrigeringen skulle årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet enligt de preliminära uppgifterna ha varit 4,05 procent, medan årsförändringen med korrigeringen är 3,35 procent.

21.7.2023 Byggnadskostnadsindexets siffror för januari–maj 2023 har korrigerats

Statistikcentralen upptäckte ett fel i byggnadskostnadsindexets uppgifter och därför har tidsserien korrigerats retroaktivt i fråga om perioden januari–maj 2023. Felet inträffade vid indexberäkningen i samband med att det nya statistikåret inleddes. Korrigeringen gäller inte indexen över arbetsinsatser eller tjänster. 

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 1.12.2023