Statistikcentralens arkiv

Forskartjänsten vid Statistikcentralens arkiv verkar i anslutning till Statistikbiblioteket. Arkivmaterialet omfattar statistiska ursprungsmaterial som Statistikcentralen och dess föregångare producerat och av opublicerade tabellmaterial. Dessutom omfattar det Statistikcentralens administrativa handlingar och vissa kommittéarkiv och privata arkiv. Materialen är i pappers- eller mikrofilmsformat. Arkivet är öppet för alla intresserade.

Syftet med Statistikcentralens arkivverksamhet är att se till att materialet bevaras och hålla det tillgänglig för forskning och informationstjänst. Material som förts över till arkivet kan studeras i Statistikcentralens forskarutrymme som finns i anslutning till Statistikbiblioteket. Via kopieringstjänsten fås papperskopior mot avgift ända upp till storleken A3. Vid kopieringen tillämpas Statistikcentralens serviceavgifter. Mera information t.ex. om användningen av statistiskt material som publicerats i Statistikcentralens webbtjänst eller om användningen av och priserna på avgiftsbelagt forskningsmaterial på enhetsnivå hittar du på sidorna Statistik och på Statistikcentralens sidor för undersökningstjänster.

För informationstjänst med anknytning till behandlingen av administrativa ärenden ansvarar Statistikcentralens registratorskontor.

För en del av materialet finns begränsningar i användningen, t.ex. statistikens primärmaterial är konfidentiella i 25 år och individuppgifterna i 100 år eller 50 år från att personens avlidit. För användningen av sådant material krävs ett tillståndsförfarande. Du kan beställa önskat material färdigt till forskarutrymmet antingen genom att besöka Statistikcentralen, genom att ringa eller per e-post.

Statistikcentralen har överfört sitt material med handlingar som är äldre än 40 år och förvaras permanent främst till Riksarkivet. Förfrågningar om materialet kan riktas till Riksarkivets informationstjänst. Uppgifter om det material som överlåtits till Riksarkivet finns också i Riksarkivets databas Vakka.

Senast uppdaterad 11.4.2023