Nationalräkenskaper

Nationalräkenskaperna är ett omfattande statistikbaserat övergripande system med vilket verksamheten inom samhällsekonomin beskrivs systematiskt och enligt internationella rekommendationer. Nationalräkenskaperna beskriver på ett systematiskt sätt både strukturen inom samhällsekonomin och förändringar i den. Det mest kända nyckeltalet inom nationalräkenskaperna är bruttonationalprodukten.

Aktuellt