Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Välfärdsområdena samt Helsingfors stad och Åland 2023

  •  
    • Välfärdsområdet är ett offentligrättsligt samfund som är fristående från kommunerna och staten och som inom sitt område ansvarar för ordnandet av befolkningens social- och hälsovård samt räddningsväsendet.