Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Statistik som publiceras på presskonferenser kan publiceras vid ett annat klockslag. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Publicering av statistiska uppgifter

Statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifterna. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet i webbtjänsten ett meddelande som behandlar de viktigaste uppgifterna. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. Inget meddelande publiceras i samband med databasoffentliggöranden.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Publiceringskalendern

Statistikcentralen meddelar alltid på förhand tidpunkterna för publicering av meddelanden, översikter och databasoffentliggöranden i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Kalendern publiceras kalenderårsvis och uppdateras vid behov. Dessutom anges på webbsidan för varje statistikgren datum för publicering av statistikgrenens publikationer och publikationens typ.

Hemlighållande av uppgifter före offentliggörandet

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare.

Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

I särskilda fall kan uppgifter lämnas ut enligt den så kallade embargoprincipen före den officiella publiceringstidpunkten. Sådana situationer är författnings- eller avtalsbaserade dataleveranser till Eurostat, Europeiska centralbanken eller Finlands Bank samt utlämnande av uppgifter på avtalsbasis till andra myndigheter som framställer statistik eller övriga producenter av officiell statistik för redigering av publikationer som publiceras efter att Statistikcentralen offentliggjort uppgifterna eller för obligatorisk EU-rapportering. Uppgifterna ska då anges som konfidentiella tills de offentliggörs (embargoprincipen, dvs. mottagaren offentliggör inte uppgifterna före avtalad tidpunkt).

Praxis vid ändringar av statistisk information

Det kan göras ändringar i de uppgifter som Statistikcentralen publicerar efter att de publicerats för första gången. För användbarheten av statistiken är det viktigt att användarna får nödvändig information om orsakerna till ändringarna i statistiken, deras omfång och tidtabell snabbt och transparent.

Inom det europeiska statistiksamfundet har man kommit överens om en praxis som styr genomförandet av ändringar i statistiken samt informeringen om dessa ändringar. Med detta vill man främja bedömningen av tillförlitligheten av de uppgifter som statistikbyråerna publicerar.