StatFin-databasen

Söker du statistiksiffror? Ta ut siffror ur StatFin-databasen.

Bläddra i databastabeller
Enkätsidorna

Deltar du i en enkät?

Fick du en inbjudan från Statistikcentralen att delta? Ditt svar är viktigt! Välj bland våra enkäter och datainsamlingar den som du deltar i.

Enkäter och datainsamlingar

Nyheter

Statistisk årsbok för Finland – en beskrivning av vår tid

4.12.2023

Statistisk årsbok för Finland 2023 är en omfattande översikt över statistiken om Finland och det finländska samhället. Boken innehåller långa tidsserier som ger en helhetsbild av utvecklingen i vårt samhälle ända fram till i dag.

Elprisindexet i det harmoniserade konsumentprisindexet har korrigerats, inverkar också på den totala inflationen

31.8.2023

I de preliminära uppgifterna för augusti har Statistikcentralen korrigerat underindexet för el, som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet. Korrigeringens inverkan på det harmoniserade konsumentprisindexets prognos om den totala inflationen i augusti är 0,70 procentenheter. Utan korrigeringen skulle årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet enligt de preliminära uppgifterna ha varit 4,05 procent, medan årsförändringen med korrigeringen är 3,35 procent.

Kommande publiceringar

Kontrollera i vår kalender när vi publicerar nya statistikuppgifter.