Nyheter 28.2.2023

Statistikcentralens nya visuella profil speglar informationens framtid

Statistikcentralens visuella identitet förnyas. Utgångspunkten för den nya profilen är Statistikcentralens strategi och målbild som uppdaterades våren 2022 Den förnyade visuella profilen syns i Statistikcentralens logotyp, färgval, font och andra visuella markörer. Den förnyade profilen införs stegvis i produkterna och tjänsterna.

– Statistikcentralen utvecklas och förnyas och vi ville utarbeta en visuell profil som återspeglar Statistikcentralens vardag och vår expertis inom databehandling och datalager, berättar generaldirektör Markus Sovala.   

Profilen är inspirerad av arbetet med att framställa statistik och information. Statistikcentralens experter känner till de finländska datalagren och deras användningsmöjligheter. I sitt arbete sammanslår och behandlar experterna enorma mängder data och omvandlar dem till statistik och olika informationsprodukter för att möta användarnas behov. Detta symboliseras av den nya logotypens teckendel, där stapeldiagrammets staplar tar formen av versalen T, det vill säga första bokstaven i Statistikcentralens finskspråkiga namn Tilastokeskus.  

Den nya profilen återspeglar en modern aktör inom informationsbranschen och strävar efter tidlöshet i stället för trendighet. Profilens blåa färg symboliserar förtroende, som är kärnan och den viktigaste egenskapen i Statistikcentralens verksamhet. Det valda formspråket signalerar en okonstlad och lättillgänglig organisation.

– Den statistik och information som vi framställer är avsedd för alla och beskriver vår vardag. Vi vill använda även den visuella kommunikationen för att väcka intresse för siffrorna och låta den positiva och fräscha anblicken inspirera, konstaterar kommunikationsdirektör Hanna Ikäheimo. 

Statistikcentralens visuella profil förnyades senast år 2016 och logotypen år 2013. Vid planeringen av den visuella profilen beaktades de tillgänglighetsaspekter som utvecklats efter den senaste revideringen samt de alltmer mångsidiga formerna av visuell kommunikation. Genom den nya visuella profilen vill Statistikcentralen skapa en tydligare linje för den visuella kommunikationen och sträva efter att erfarenheterna av och uppfattningarna om Statistikcentralen är enhetliga och önskade. 

Den nya profilen är skapad av varumärkesbyrån SEK under ledning av designern Niina Yli-Karjala.