Uutisia 22.11.2022

Sektoriluokitus 2023 -käsikirja julkaistu

Sektoriluokitus 2023 tulee voimaan 1.1.2023 alkaen. Uusi sektoriluokitus korvaa nykyisen Sektoriluokitus 2012 -luokitusstandardin. Sektoriluokitusta 2023 kuvaava käsikirja on nyt julkaistu verkossa maksuttomana pdf-versiona.

Sektoriluokitus 2023 -käsikirja

Uudistuksessa on muutettu Paikallishallinnon (S.1313) alasektoreiden sisältöä ja koodeja. Muiden sektoriluokkien sisältöä ei ole muutettu.

Hyvinvointialueiden toiminnan aloittaminen tuottaa uusia luokitustarpeita. Hyvinvointialuehallinnon yksiköt luokitellaan hyvinvointialueiden (S.131321), hyvinvointiyhtymien (S.131322) ja muiden hyvinvointialuehallinnon yksiköiden (S.131329) alaluokkiin. Entisen paikallishallinnon sektorit luokitellaan jatkossa Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto (S.13131) -sektorin alle ja niiden kooditus muuttuu, mutta sisältö säilyy ennallaan.

Mikä on sektoriluokitus?  

Sektoriluokitus on talous- ja yhteiskuntatilastoissa sovellettava perusluokitus, jota käytetään päätöksentekoyksiköiden luokittelemiseksi toiminnaltaan, rahoitustavaltaan, omistajatyypiltään ja oikeudelliselta muodoltaan samanlaatuisiin luokkiin. Sektoriluokitus perustuu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) määrittelemään luokitusrakenteeseen.

Uudistettu Sektoriluokitus 2023 määritelmineen on saatavissa Tilastokeskuksen verkkosivuilta. Luokitus sisältää nimikkeistön (koodit ja luokkien nimet) ja luokkien määritelmät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

Sektoriluokitus 2023:n ja Sektoriluokitus 2012:n välinen luokitusavain löytyy sekä uuden luokituksen verkkosivuilta että käsikirjan liitteistä.

Sektoriluokitus 2023 löytyy myös Koodistot-palvelusta.  

Sektoriluokitus uudistettu: uusi luokitus voimaan 2023 | Tilastokeskus (uutinen 17.2.2022)


Lisätietoja: Teemu Koskiniemi, puh. 0295 513 467, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi