Nyheter 10.2.2023

Ändringar i lagstiftningen om Statistikcentralen

I lagen om Statistikcentralen och i statistiklagen införs ändringar som träder i kraft 1.3.2023. Ändringarna gäller bl.a. Statistikcentralens nya uppgifter och dess rätt att få uppgifter. 

I lagen om Statistikcentralen har Statistikcentralen fått en ny uppgift, dvs. att erbjuda forskar- och materialtjänster. I och med lagändringen får Statistikcentralen i fortsättningen för forskar- och materialtjänsten ta emot, sammanställa och förvara också sådana uppgifter som är nödvändiga för att bilda ett materialbibliotek dvs. så kallat färdigt material och som lämnas ut för vetenskapliga forskningsändamål eller för statistiska utredningar som beskriver samhällsförhållanden. 

Materialen kompletterar det material som Statistikcentralen samlar in för statistiska ändamål. Det färdiga materialet är en färdigt sammanställd och behandlad materialhelhet om olika ämnen. Material om de olika ämnena kan vid behov sammanslås med varandra och materialet är snabbare än tidigare tillgängligt för forskningsändamål.

”Forskartjänstens verksamhet baserar sig i fortsättningen allt kraftigare på att framställa och tillhandahålla färdigt material”, säger Ville Vertanen, överdirektör vid Statistikcentralen.

Skyldigheten att lämna uppgifter utvidgas i fråga om myndighetsinformation

I statistiklagen utvidgas Statistikcentralens rätt att få uppgifter till att omfatta också personuppgifter om tillgångar och skulder som innehas av statliga myndigheter samt kontaktuppgifter som innehas av FPA.  

Till de nya uppgiftsskyldiga läggs också välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas myndigheter. Uppgifterna som beskriver deras ekonomi och verksamhet är offentliga också då de innehas av Statistikcentralen. 

Förfrågningar: utvecklingschef Johanna Rantanen tfn 029 551 2730