Företagsregistrets serviceavgifter 

Till priserna läggs moms på 24 %. 

Utdrag ur register

Vi levererar utdrag ur uppgifterna i registren som filer.

Priset på beställningen består av en grundavgift och en avgift som baserar sig på antalet företag:

  • grundavgift 210 euro
  • namn- och adressuppgifter samt andra uppgifter à 0,50 euro.

Om beredningen av ett uppdrag överskrider en timme, debiteras 105 euro/timme.

Rabatter på priserna för utdrag ur register 

På stora beställningar beviljar vi mängdrabatt på styckepriserna enligt följande: 

  • antalet företag/arbetsställen i målpopulationen 2 000–3 999 st., rabatt 5 % 
  • antalet företag/arbetsställen i målpopulationen 4 000–9 999 st., rabatt 10 % 
  • antalet företag/arbetsställen i målpopulationen 10 000–19 999 st., rabatt 20 % 
  • antalet företag/arbetsställen i målpopulationen 20 000–49 999 st., rabatt 30 % 
  • antalet företag/arbetsställen i målpopulationen 50 000 st., rabatt 40 %. 

Vid fortlöpande leveranser beviljar vi dessutom rabatter på uppdateringar.  

Statistiska utredningar som kan beställas 

Statistiska utredningarna prissätts utgående från utredningens omfattning. Timpriset för utredningar är 105 euro. Priset på utredningar påverkas av bl.a. arbetets längd, datainnehållet och längden på den tidsserie som behövs.