Undersökningsmaterial

Våra mångsidiga statistikmaterial omfattar samhällets olika delområden. Det finns dels färdiga undersökningsmaterial, dels undersökningsmaterial som kan bearbetas efter kundens behov.

Mikromaterial

Statistikcentralen tillhandahåller material på enhetsnivå (det vill säga mikromaterial) för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar.

Eurostats mikromaterial

Eurostats mikromaterial finns tillgängliga för forskningsändamål enligt särskilda villkor. 

Ta kontakt

I alla frågor som gäller forskningsmaterial kan du vara i kontakt med oss per e-post: tutkijapalvelut@stat.fi.

Om du vill uträtta ärenden per telefon, sänd en begäran om samtal till oss per e-post och berätta i ditt meddelande vad ditt ärende handlar om.