Tutkimusaineistojen ja -palveluiden hinnoittelu

Hinnat ovat voimassa vuonna 2023. Vuoden 2024 etäkäytön hinnat on ilmoitettu sivun lopussa. Käyttölupien ja valmisaineistojen hinnat ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista ei peritä arvonlisäveroa. Muut hinnat ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltuja maksullisia suoritteita, joihin lisätään arvonlisävero 24 %. Hinnaston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2023.

Laskutuksessa julkisoikeudellisuus tarkoittaa, että alkuperäisen laskun lisäksi lähetetään enintään kaksi laskumuistutusta. Jos laskua ei ole maksettu jälkimmäisen muistutuksen eräpäivään mennessä, menee lasku suoraan perintään (ulosottoon). Laskun mahdollisista epäselvyyksistä tai virheistä kannattaa ottaa yhteyttä tutkijapalveluihin (tutkijapalvelut@stat.fi) heti ensimmäisen laskun saatuaan.

Käyttölupien hinnat

Käyttölupa   Hinta, alv 0 %
Vähäinen käyttöluvan muutos
 • Käyttäjiä koskevat muutokset.
 • Käyttöluvan voimassaolon jatko.
350 €
Normaali käyttölupa  (valmistelu vie alle 7 tuntia)
 • Luovutettavat aineistot, mm. kuolemansyyaineistot lääketieteellisiin tutkimuksiin.
 • Luovutettavien anonymisoitujen palveluaineistojen käyttöluvat.
 • Etäkäytön aineistojen yksinkertaiset käyttöluvat, kuten valmisaineistojen yksinkertaiset luvat.
 • Etäkäytön aineistojen pienet laajennukset.
 • Ulkopuolisen aineiston lisääminen etäkäyttöön.
500 €

Laaja käyttölupa

(valmistelu vie 7–14 tuntia)

 • Etäkäytön räätälöityjen aineistojen luvat.
 • Valmisaineistojen käyttöluvat, jotka vaativat laajempia selvityksiä.
 • Ulkopuolisen aineiston lisääminen, joka vaatii selvityksiä.
1000 €

Hyvin laaja käyttölupa

(valmistelu vie yli 14 tuntia)

 • Haastavia tietosuojaselvityksiä tai muita haastavia selvityksiä.
 • Paljon selvitystä vaativia ulkopuolisia aineistoja.
2000 €

Aineiston käyttötarkoituksen muutokset käsitellään kuin aineistoja koskevat luvat, eli käyttöluvan hinta voi olla 500–2000 euroa. 

Käyttöluvan käsittelykulut laskutetaan riippumatta hakemuksen hyväksymisestä. Laskutamme myös käsittelyn aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta.

Opinnäytetyöhön liittyvä käyttölupa

Hakemus koskee yhden opinnäytetyön tuottamista. Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, kyseessä on normaali tai laaja käyttölupa.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Tilastokeskus perii valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun omakustannusarvoa alemman maksun, ovat opinnäytetyöhön liittyvät käyttölupapäätökset luvanhakijalle. Opinnäytetyöhön liittyvän käyttöluvan hinta on 50% käyttöluvan normaalista hinnasta. Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa, että kyseessä on opinnäytetyöhön liittyvä käyttölupa.

Palveluhinnat

Palvelu

Hinta (+ alv 24 %)

Työn tuntihinta 105 € / tunti
Laskun jako useammalle organisaatiolle 105 €
Tutkimuspalvelusopimuksen uusiminen asiakkaasta johtuvasta syystä (esim. muutos laskun maksajaan) 105 €
Tutkimuslaboratorion työpisteen vuokraus 70 € / päivä
Tutkimushankkeen etäkäytön avaaminen sulkemisen jälkeen uudelleen 350 €

Aineistojen hinnat

Räätälöitävät aineistot

Tutkimusaineistojen laatiminen ja käsittely hinnoitellaan työn vaativuuden ja laajuuden mukaan. Mikäli tietoja poimitaan valmisaineistosta, hinta on vähintään sama kuin valmisaineiston hinta.

Valmisaineistot

Valmisaineistoista laskutetaan vuosimaksu tai kertamaksu riippuen siitä, onko käyttölupa myönnetty jatkuvaan vai kertamaksulliseen aineistoon.

Kertamaksullinen valmisaineisto  

Kertamaksullinen aineisto tarkoittaa, että käyttäjä saa vuodeksi käyttöoikeuden kyseiseen valmisaineistomoduuliin aineiston toimittamisen ajankohdasta lähtien. Tänä aikana tietoja voi kopioida oman hankkeen työtilaan (W-levylle) FIONAssa. Kopioidut aineistot ovat hankkeen käytössä käyttöluvan voimassaolon ajan. Kertamaksullinen aineisto veloitetaan aineistokansion avaamisen yhteydessä. Mahdollisesta lisätilasta veloitetaan erikseen. Lisätilan hinta 120 €/200 GB/vuosi.

Jatkuva valmisaineisto

Jatkuva valmisaineisto tarkoittaa, että jatkuvalla vuosimaksulla tutkimushanke saa käyttöoikeuden valmisaineistomoduuliin ja siihen tuleviin päivityksiin hankkeen käyttöluvan voimassaolon ajaksi.

Jatkuvasta valmisaineista veloitetaan 500 euron vuosimaksu jokaiselta vuodelta, jolloin jatkuva valmisaineisto on ollut käytössä. Vuosimaksu veloitetaan, vaikka aineistoa ei olisi käytetty kokonaista vuotta, esimerkiksi jos jatkuvan aineiston tilaus lopetetaan käyttöluvan voimassaolon aikana. 

Hanke, jolla on käytössään kertamaksullinen valmisaineisto, voi siirtyä käyttämään jatkuvaa valmisaineistoa käyttöluvan päivityksen kautta (eli toimittamalla käyttöluvan laajennushakemuksen Tilastokeskukseen). 

Ennen 1.1.2022 avattujen valmisaineistojen päivitykset päättyivät tammikuun 2022 aikana. Aineistot säilyvät hankkeiden käytössä kyseisen päättymisajankohdan mukaisina voimassaolevan käyttöluvan ajan.

Valmisaineistojen hinnat

Aineisto Hinta, alv 0 % 
Kertamaksullinen valmisaineisto 500 € / aineisto

Jatkuvan valmisaineiston vuosimaksu

500 € / vuosi / aineisto

Huom. TAX_INCOMES ja TAX_BENEFIT -valmisaineistot luvitetaan ainoastaan jatkuvina valmisaineistoina.

 

Mikrosimulointi ja tulonjakotilaston aineistot

Aineisto Hinta, alv 0%
SISU-rekisteriaineisto  500 € / vuosi
Aineisto Hinta (+alv 24 %)

SISU-rekisteriaineisto, erillisotos

1000 € / aineistovuosi

Tulonjakotilaston palveluaineiston peruspaketti: Henkilö- ja kotitaloustiedot sekä tulonimikkeistö 

500 € / aineistovuosi
 
Tulonjakotilaston lisäpaketit: elinolot, asuminen, etuudet, veromuuttujat, työssäkäynnin lisätiedot 100 € / lisäpaketti / aineistovuosi
 
Tulonjakotilaston lisäpaketti: Kelan lisätiedot 50 € / aineistovuosi

Etäkäyttö

Etäkäytöstä maksetaan tutkimushankekohtainen konepaketin vuosimaksu ja hankkeen käyttäjämäärään perustuva käyttäjämaksu. Tutkimushanke valitsee käyttöönsä sopivan konepaketin.

Konepakettien tilaukset ja muutokset lähetetään osoitteeseen tutkijapalvelut@stat.fi. 

FIONA-etäkäytön hinnat 2023

Tuote Windows / vuosi
(+ alv 24 %)
Akateeminen-Windows / vuosi
(+ alv 24 %)
Linux / vuosi
(+ alv 24 %)
Konepaketti S (8 GB RAM, 4 ydintä) 2800 € 2700 € 2600 €
Konepaketti M (16 GB RAM, 6 ydintä) 3500 € 3200 € 3000 €
Konepaketti L (32 GB RAM, 8 ydintä) 4500 € 3800 € 3600 €
Konepaketti XL (64 GB RAM, 8 ydintä) 6200 € 4800 € 4600 €
Käyttäjämaksu 250 € / hlö 250 € / hlö 250 € / hlö

Etäkäyttömaksut veloitetaan kaksi kertaa vuodessa, laskutuskausi on kuusi kuukautta: tammi-kesäkuun käyttö veloitetaan kesäkuussa ja heinä-joulukuun käyttö joulukuussa.

Jos konepaketti muuttuu laskutuskauden aikana, veloitetaan suurimman käytössä olleen konepaketin mukainen käyttömaksu.

Etäkäytön minimilaskutusajan pituus on yksi laskutuskausi. Minimilaskutus on siis kuuden kuukauden osuus vuosimaksusta. Kesken laskutuskauden aloitetuissa ja lopetetuissa etäkäyttösopimuksissa etäkäytön käyttömaksut suhteutetaan kuukausitasolle aloitus- ja lopetusajankohtien mukaisesti edellyttäen, että käyttö kestää vähintään yhden laskutuskauden ajan.

Käyttäjämäärään perustuva käyttäjämaksu määräytyy laskutuskauden aikana avattuina olleiden käyttäjätunnusten määrän mukaan.

Linux-koneet

Linux-koneissa konepaketit ovat samat S-XL kuin Windows-puolella. Koneet tilataan käyttöön samalla tavalla kuin muutkin, hankkeen käynnistyessä tai kesken hankkeen. Lisäksi tarjolla on High Performance Computing (HPC) -kone viikon erissä 300 € / vko (hpc.5.32core - 116 GB RAM, 32 ydintä). Linux-koneisiin ei tarjota erillistä käytön ohjeistusta pois lukien tekninen tuki järjestelmän ongelmatilanteissa. Käyttöjärjestelmä on CentOS 7. Sovellustarjonta on kuvattu sivulla FIONA-etäkäyttöjärjestelmä.

Akateeminen Windows-lisenssi

Akateeminen Windows-lisenssi voidaan ottaa käyttöön hankkeissa, joiden kaikki käyttäjät ovat organisaatioista, jotka ovat oikeutettuja akateemiseen lisenssityyppiin. Hankkeen vastuulla on varmistaa lisenssiehtojen täyttyminen. Mikäli lisenssiehdot täyttyvät, akateemiseen Windows-lisenssiin siirtymistä voi pyytää osoitteesta tutkijapalvelut@stat.fi.

Mikäli akateeminen Windows-lisenssi otetaan käyttöön kesken laskutuskauden, konepaketti laskutetaan kuukausitasolla toteutuneen tilanteen mukaan

Muut veloitukset etäkäyttöön liittyen

Tutkimushankkeelle varataan rajallinen määrä levytilaa, lisätilasta veloitetaan erikseen. Hanke voi myös tilata Microsoft Officen asennuksen erillistä maksua vastaan. 

Hankkeella on oltava akateeminen Windows-lisenssi käytössä, jotta akateemisen Microsoft Office lisenssi voidaan ottaa käyttöön.

Tuote Hinta, alv 24 %
Lisätila 200 GB 120 € / vuosi
Microsoft Office 260 € / hankekone / vuosi
Akateeminen Microsoft Office 90 € / hankekone / vuosi

FIONA-etäkäytön hinnat 2024

Tuote Windows / vuosi
(+ alv 24 %)
Akateeminen-Windows / vuosi
(+ alv 24 %)
Linux / vuosi
(+ alv 24 %)
Konepaketti S (8 GB RAM, 4 ydintä) 3000 € 2900 € 2800 €
Konepaketti M (16 GB RAM, 6 ydintä) 3800 € 3500 € 3300 €
Konepaketti L (32 GB RAM, 8 ydintä) 4900 € 4200 € 4000 €
Konepaketti XL (64 GB RAM, 8 ydintä) 6700 € 5300 € 5100 €
Käyttäjämaksu 300 € / hlö 300 € / hlö 300 € / hlö

Etäkäyttömaksut veloitetaan neljä kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa.

Jos konepaketti muuttuu laskutuskauden aikana, konepaketit laskutetaan kuukausitasolla toteutuneen tilanteen mukaan. 

Etäkäytön minimilaskutusajan pituus on yksi kuukausi. Minimilaskutus on siis yhden kuukauden osuus vuosimaksusta. Kesken laskutuskauden aloitetuissa ja lopetetuissa etäkäyttösopimuksissa etäkäytön käyttömaksut suhteutetaan kuukausitasolle aloitus- ja lopetusajankohtien mukaisesti.

Käyttäjämäärään perustuva käyttäjämaksu määräytyy laskutuskauden aikana avattuina olleiden käyttäjätunnusten määrän mukaan.

Linux-koneet

Linux-koneissa konepaketit ovat samat S-XL kuin Windows-puolella. Koneet tilataan käyttöön samalla tavalla kuin muutkin, hankkeen käynnistyessä tai kesken hankkeen. Lisäksi tarjolla on peruskonepaketteja tehokkaampia High Performance Computing (HPC) -koneita Linux-käyttöjärjestelmällä. Yhteydenotot näihin liittyen tutkijapalvelut@stat.fi. Linux-koneisiin ei tarjota erillistä käytön ohjeistusta pois lukien tekninen tuki järjestelmän ongelmatilanteissa. Käyttöjärjestelmä on CentOS 7. Sovellustarjonta on kuvattu sivulla FIONA-etäkäyttöjärjestelmä.

Akateeminen Windows-lisenssi

Akateeminen Windows-lisenssi voidaan ottaa käyttöön hankkeissa, joiden kaikki käyttäjät ovat organisaatioista, jotka ovat oikeutettuja akateemiseen lisenssityyppiin. Hankkeen vastuulla on varmistaa lisenssiehtojen täyttyminen. Mikäli lisenssiehdot täyttyvät, akateemiseen Windows-lisenssiin siirtymistä voi pyytää osoitteesta tutkijapalvelut@stat.fi.

Mikäli akateeminen Windows-lisenssi otetaan käyttöön kesken laskutuskauden, konepaketti laskutetaan kuukausitasolla toteutuneen tilanteen mukaan

Muut veloitukset etäkäyttöön liittyen

Tutkimushankkeelle varataan rajallinen määrä levytilaa, lisätilasta veloitetaan erikseen. Hanke voi myös tilata Microsoft Officen asennuksen erillistä maksua vastaan. 

Hankkeella on oltava akateeminen Windows-lisenssi käytössä, jotta akateemisen Microsoft Office lisenssi voidaan ottaa käyttöön.

Etäkäytön konepaketin muutoksesta veloitetaan 200 e muutosmaksu.

Tuote Hinta, alv 24 %
Lisätila 200 GB 120 € / vuosi
Microsoft Office 260 € / hankekone / vuosi
Akateeminen Microsoft Office 90 € / hankekone / vuosi
Etäkäytön konepaketin muutos 200 € / hankekone