Tilläggsuppgifter

E-post:tilastoarkisto@stat.fi
Telefon: 029 551 2220
Fax 029 551 2279

Rådgivning och informationstjänst