Kultur, massmedier och tidsanvändning

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Allmänna bibliotek

Exkl. Åland

  1990 2000 2010 2020 2022
Bibliotek, antal 1 151 936 843 732 723
Bokbussar, antal 232 201 154 137 124
Samlingar, mn 37,2 40,9 39,7 33,0 31,9
Lån, mn 85,7 102,2 96,2

70,4

80,4
Låntagare, mn 2,2 2,4 2,1 1,8 1,7
Biblioteksbesök, mn 49,3 64,0 52,6 35,3 41,1

Film, museer, teatrar och orkestrar

  2000 2010 2018 2019 2020 2021
Biografer 228 172 181 176 177 178
Biografsalonger 343 289 355 358 360 357
Biografplatser, tusen 59 50 50 50 50 48
Premiärer 176 186 210 201 131 139
Besök per invånare 1,4 1,4 1,5 1,5 0,7 0,6
Museer 1) 155 158 154 153 150 150
Utställningar 1 289 1 134 1 008 1 004 773 824
Besök, mn 4,9 4,9 7,1 7,6 4,5 4,4
Teatrar 2) 3) 60 59 59 59 59 59
Föreställningar 13 837 12 833 11 874 11 453 6 374 5 935
Sålda biljetter, mn 2,6 2,6 2,4 2,3 0,8 0,8
Orkestrar 2) 24 27 28 28 28 28

1) Museer som sköts på heltid, exkl. Åland
2) Statsandelsteatrar som omfattas av finansieringslagen
3) Inkl. Finlands Nationalteater och Finlands Nationalopera och -balett

Konsumtionsandelar för massmedier 2021

  Ålder  
15–24 25–44 45–59 60–69 Totalt  
min/dygn %
Grafiska medier totalt 72 48 48 78 58 10
Tidskrifter 12 8 8 13 10 2
Dagstidningar (prenumererbara och avgiftsbelagda) 27 15 16 32 21 4
Gratis- och plocktidningar 12 9 7 9 9 2
Böcker 22 16 17 25 19 3
Elektroniska medier totalt 584 517 486 485 513 90
Television 87 117 167 189 141 25
Radio 37 57 77 105 69 12
Internet 460 344 242 191 304 53
Totalt 656 566 534 564 571 100

Källa: Kantar TNS Oy

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.12.2022

Tidsanvändning

Personer som fyllt 10 år

Aktivitet 1987–1988 1999–2000 2009–2010 2020–2021
Använd tid, h.min/dygn 1)
Totalt 24.00 24.00 24.00 24.00
Förvärvsarbete 3.21 2.48 2.27 2.20
Hemarbete 3.04 3.10 3.08 2.57
Personliga behov 10.32 10.43 10.54 11.00
   Sömn 8.28 8.35 8.38 8.32
   Måltider 1.16 1.20 1.23 1.31
   Personlig hygien, av- och påklädning 0.49 0.47 0.53 0.57
Studier 0.39 0.39 0.38 0.38
Deltagande verksamhet 0.08 0.07 0.07 0.05
Motion och friluftsliv 0.34 0.40 0.43 0.48
Underhållning och kultur 0.06 0.06 0.06 0.03
Läsning 0.53 0.46 0.43 0.37
Radiolyssnande 0.15 0.09 0.07 0.05
Tv-tittande 1.45 2.16 2.12 2.19
Umgänge 1.15 0.56 0.50 0.47
Hobbyer 0.26 0.31 1.01 1.06
Annan fritid 0.27 0.27 0.21 0.23
Fritidsresor 0.34 0.31 0.30 0.20
Ospecificerad 0.02 0.11 0.13 0.33

1) Medeltal för veckodagarna

Ämnesområde: Kultur, massmedier och tidsanvändning

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 24.11.2023