Priser och konsumtion

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Konsumentprisindex 2015 = 100

Grupp av nyttighet 2020 2021 2022 Årsförändring
2021–2022, %
Totalindex 103,6 105,8 113,4 7,1
Livsmedel och alkoholfria drycker 102,7 103,3 114,2 10,5
Alkoholhaltiga drycker och tobak 118,5 123,9 128,2 3,5
Kläder och skodon 96,1 94,9 96,8 2,0
Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen 105,5 108,8 118,9 9,3
Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden 98,5 98,2 103,6 5,5
Hälsovård 111,9 111,7 112,3 0,6
Transport 101,7 108,3 120,5 11,3
Kommunikation 97,0 99,4 105,4 6,0
Rekreation och kultur 98,1 98,9 103,2 4,3
Utbildning 107,7 109,0 110,6 1,5
Restauranger och hotell 108,9 111,1 117,9 6,1
Diverse varor och tjänster 101,2 101,1 103,8 2,7

Inflation

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Utvecklingen av realpriser på vissa livsmedel 1995 = 100

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Medelpriser på flytande bränslen

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Konsumtion av livsmedel per person

Produkt Enhet 2000 2010 2020 2022*
Mjölk kg 148,1 135,3 100,8 92,7
Smör  kg 3,8 3,3 3,3 3,1
Surmjölk kg 16,0 12,4 8,1 7,2
Yoghurt kg 17,1 23,4 19,6 18,6
Ost 1) kg 16,5 19,0 25,3 25,5
Ägg kg 10,1 9,8 12,4 11,1
Nötter kg 0,7 1,1 2,0 1,8
Vete  kg 45,9 46,4 44,9 48,9
Råg  kg 15,3 16,1 15,0 13,4
Havre kg 3,0 5,4 11,0 10,9
Ris kg 5,6 5,2 7,0 8,1
Färska grönsaker kg 52,8 56,1 64,5 63,7
Färsk frukt kg 45,2 47,1 58,5 47,9
Nötkött 2) kg 19,0 18,6 18,7 17,0
Svinkött 2) kg 33,0 34,9 29,7 28,8
Fjäderfäkött 2) kg 13,3 18,2 27,5 28,3
Fisk 3) kg 13,2 15,2 15,2 14,5
Kaffe 4) kg 9,2 10,0 9,3 5) 8,9
Kakao kg 1,4 2,9 2,5 2,5
Socker  kg 32,0 31,8 32,2 30,9
Öl liter 78,4 82,8 70,0 66,0
Vin liter

. .

12,2 12,0 10,8
Cider liter . . 9,3 4,8 4,4
Long drink liter . . 9,0 10,2 10,7
Starka alkoholdrycker liter 5,0 5,6 4,2 4,0

* preliminär uppgift
1) Inkl. naturell kvarg och grynost
2) Med ben, dvs. som uppslaktat kött
3) Som filévikt
4) Försäljning av rostat kaffe
5) Slutlig uppgift

Alkoholkonsumtion i 100 % alkohol

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

1) Fr.o.m. år 2000 resandeinförsel av alkoholdrycker, fr.o.m. år 2017 inkl. köp från utlandet via webben.

Ämnesområde: Priser och konsumtion

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 24.11.2023