Digitalisering

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

  2018 2019 2020 2021 2022
% av 16–89-åringar     
Använt internet 1) 89 90 92 93 93
Smarttelefon i eget bruk 80 83 87 88 88
Ringt internet- eller videosamtal 1) 40 59 72 67 68
Skickat snabbmeddelanden med smarttelefon eller en annan apparat 1) 69 72 76 78 77
Lyssnat på eller laddad ner musik 1) 65 69 68 69 71
Tittat på filmer, serier eller sportsändningar via en beställningsvideotjänst på internet 1) 43 47 49 53 60
Använt social nätverkstjänst 2) dagligen eller nästan dagligen 31 49 59 58 59
Köpt online 1) 47 50 54 57 58

1) Under de senaste 3 månaderna
2) T.ex. Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram

Företagens elektroniska handel

Exkl. företag med färre än 10 anställda

År Internetförsäljning  EDI-försäljning 1)  Elektronisk handel totalt 
md € % 2) md € % 2) md € % 2)
2010 17 6,4 36 13,2 53 19,6
2011 19 6,7 34 11,7 53 18,5
2012 12 3,8 38 12,3 50 16,1
2013 15 5,0 44 14,3 59 19,2
2014 15 4,6 52 16,4 67 21,0
2015 17 5,8 47 16,0 64 21,8
2016 18 6,2 42 14,4 60 20,6
2017 19 6,0 47 14,7 66 20,7
2018 23 6,6 56 16,2 79 22,8
2019 . . . . . . . . . . . .
2020 23 6,8 51 15,2 74 22,0

1) Elektronisk dataöverföringsmetod mellan organisationer EDI (Electronic Data Interchange)
2) % av omsättningen

Innovationsverksamhet av företag 2018–2020

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Abonnemang i fasta nätet och mobilnätet

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Apparater och anslutningar i hushållen

Ålder på hushållets urvalsperson 15–74 år

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
% av hushållen
Platt-tv 76 81 85 86 87 87
Full HD TV 41 49 53 58 59 62
Smart-tv . . 19 24 30 34 . .
Tv-betalkort 26 26 25 22 21 20
IPTV 12 14 17 20 22 25
Hemmabio 24 22 22 22 19 19
Digitalkamera 1) 67 63 60 56 50 47
Kamerahelikopter . . . . . . 2 2 . .
Dator 90 90 90 91 90 91
Bärbar dator 77 78 78 79 79 81
Surfplatta 22 39 51 56 59 61
Printer eller skanner 60 60 61 58 60 58
Mobilt bredband 53 57 67 68 72 73
Trådlöst nätverk (WLAN) 50 54 62 66 68 70
Kroppsnära smart enhet . . 5 13 18 22 . .
Trådtelefon (abonnemang) 14 12 9 9 7 6
Smarttelefon 60 69 76 82 87 90
GPS-navigator i bilen 31 35 32 32 30 31

1) Inkl. digital videokamera

Ämnesområde: Digitalisering

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.