Boende och byggande

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Byggnader och fritidshus

Användingssyfte 2005 2010 2020 2022
Egnahems- och parhus 1 066 220 1 113 020 1 169 903 1 168 455
Radhus 72 620 77 015 84 022 84 883
Flervåningshus 56 195 58 669 65 479 66 418
Övriga byggnader 185 760 197 392 217 246 222 187
Totalt 1 380 795 1 446 096 1 536 650 1 541 943
Fritidshus 1) 474 277 489 232 508 289 509 652
Bastur i lägenheter 2) 1 366 414 1 501 567 1 719 650 1 751 953

1) Från år 2020 inkl. semesterstugor som hyrs ut, exkl. småhus som har meddelats vara i fritidsbruk.
2) Det sammanlagda antalet bastur uppskattades uppgå till fler än 2,4 miljoner i slutet av år 2022.

Stadigvarande bebodda bostäder

  2010 2020 2021 2022
Totalt 2 537 197 2 766 679 2 793 636 2 816 206 
Hustyp % % % %
Egnahems- och parhus 40,4 38,2 37,9 37,6
Radhus 13,9 13,5 13,5 13,4
Flervåningshus 43,7 46,8 47,0 47,4
Övriga byggnader 2,0 1,5 1,6 1,5
Upplåtelseform % % % %
Ägarbostad 65,5 62,3 61,7 61,4
Hyresbostad 30,4 34,4 35,2 35,4
Bostadsrättsbostad 1,3 1,8 1,8 1,9
Annan upplåtelseform eller okänd 2,7 1,5 1,3 1,3
Boendetäthet  
  Golvyta per bostad, m2

81,2

80,9

80,7 80,6
  Bostadsyta per person, m2 39,1 41,3 41,5 41,7
  Trångbodda personer 1), % 17,9 16,1 15,8 15,7

1) Fler än 1 person per rum, exkl. köket.

Bostadshushåll 2022

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll

Bostads­hushållets storlek Totalt % Egnahems- och parhus Radhus Flervånings­hus Övriga byggnader
1 person 1 306 125 46,4 258 470 175 614 844 116 27 925
2 personer 902 678 32,1 430 117 120 387 342 415 9 759
3 personer 274 176 9,7 147 933 40 759 82 738 2 746
4+ personer 333 227 11,8 222 990 40 788 66 589 2 860
Totalt 2 816 206 100 1 059 510 377 548 1 335 858 43 290

Färdigställda byggnader och bostäder

Färdigställda byggnader 2000 2010 2020 2022
Mn m3
Totalt 39,06 35,31 37,34 38,98
Bostadsbyggnader 13,56 11,10 12,48 12,86
Affärs- och kontorsbyggnader 6,20 5,56 4,83 5,46
Industri- och lagerbyggnader 8,17 7,49 9,40 10,89
Övriga byggnader 11,12 11,16 10,63 9,77
Färdigställda bostäder 2000 2010 2020 2022
Antal
Totalt 35 362 25 427 39 039 41 636
Småhus 18 170 13 629 10 315 10 956
Flervåningshus 16 772 11 140 28 062 30 392
Kollektivbostadsbyggnader 18 213 - -
Bostadsbyggnader för speciella grupper - 85 163 87
Övriga än bostadsbyggnader 402 360 499 201

Färdigställda bostäder

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Volymindex för nybyggnad 2015 = 100

Nya byggnader, utvidgande och ändringar som kan jämställas med ombyggnad

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Byggnadskostnadsindex efter kostnadslag 2000 = 100

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Priser på lägenheter i flervåningshus

Uppgifterna om gamla bostäder baserar sig på Skatteförvaltningens material, uppgifterna om nya bostäder på Centralförbundet för Fastighetsförmedlingens och Statistikcentralens material

År Gamla lägenheter Nya lägenheter
Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
Skuldfria genomsnittliga kvadratmeterspriser, €/m2
2015 3 965 1 800 5 111 3 452
2016 4 061 1 817 5 168 3 733
2017 4 249 1 844 5 206 3 859
2018 4 404 1 856 5 450 3 997
2019 4 566 1 871 5 873 4 073
2020 4 851 1 933 6 262 4 238
2021 5 144 2 003 6 441 4 376
2022 5 184 2 043 6 418

4 478

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus 1983 = 100Innehållet tillgängligt i Excel-format.

Fastighetspriser

År Gamla egnahemshus   Tomter för egnahemshus  
Medelpris Index Realpris­index Medelpris Index Realpris­index
€/m2 2015 = 100 2015 = 100 €/m2 2015 = 100 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1
2019 1 588 96,0 92,9 22,4 100,0 96,9
2020 1 629 97,4 94,0 23,1 107,6 103,9
2021 1 749 103,5 97,8 24,7 115,9 109,6
2022 1 721 103,6 91,4 25,9 121,1 106,9

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

År Fritt finansierade bostäder Aravalägenheter
Huvudstads­regionen Övriga Finland Huvudstads­regionen Övriga Finland
€/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån.
2015 16,87 11,22 12,19 10,39
2016 17,49 11,51 12,42 10,51
2017 18,39 12,29 12,74 10,72
2018 18,78 12,58 12,98 10,80
2019 19,29 12,85 13,10 10,92
2020 20,12 12,99 13,29 11,05
2021 20,28 13,05 13,41 11,13
2022 20,55 13,54 13,55 11,27

Ämnesområde: Boende och byggande

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 24.11.2023