Anvisningar för användning av Paavo

PxWeb-databaser

Databasen Paavo har tagits fram med PxWeb-teknik på samma sätt som de flesta av Statistikcentralens databaser. På databasernas presentationssida finns information och bruksanvisningar om px-produktfamiljen.

Sökning av kommunuppgifter i databasen Paavo

  • För att söka efter en viss kommuns postnummerområden i PxWeb-tabellen skriv in kommunens namn i fältet "Sök" i menyn för postnummerområdet och tryck på enter. PxWeb målar då automatiskt de postnummerområden som hör till den aktuella kommunen.
  • Välj de uppgifter som du önskar.
  • Tryck på "Fortsätt" och du får fram en tabell.

Obs! Kommunkoden för postnummerområdet bestäms enligt arealen. Ett postnummerområde som finns på gränsen mellan två kommuner får kommunkoden för den kommun, i vilken största delen av arealen inom postnummerområdet är belägen.

Uppgifter om hela landet och summering av postnummerområden

Postnummerområdena omfattar bara de personer vars koordinater för hemort finns att tillgå. När det gäller uppgifterna om t.ex. boendestruktur får man därför inte fram uppgifter om hela landet genom att summera postnummerområdena.

Klassen HELA LANDET i PX-Web-tabellerna omfattar också invånare utan koordinater. 

Anvisningar för geodatagränssnittet

Anvisningar för användningen av geografisk information i tjänsten Paavo finns på sidan för geodatamaterial.