Beställningar och prislista

Beställ Läroanstaltsregistret eller utplock från registret genom att skicka din beställning till adressen erityispalvelut@stat.fi. Vi räknar ut beställningens pris och skickar dig ett avtal för underskrift. Uppgifter levererar vi i allmänhet inom en vecka från beställningen.

Prislista

Priset består av en grundavgift och ett pris baserat på antal läroanstalter enligt följande:

  • Grundavgift 210 euro
  • Namn- och adressuppgifter samt andra uppgifter 0,50 euro /läroanstalt

Om förberedelsen för ett uppdrag överskrider en timme, debiteras 105 euro/timme.

Moms på 24 % tillkommer.

Antalet läroanstalter kan på basen av olika kriterier lätt filtreras med hjälp av läroanstaltsförteckningen.