Att ta i bruk modellen

SISU-mikrosimuleringsmodellen kan användas inom ramen för statistiklagen i vetenskapliga undersökningar av samhällsförhållanden och i statistiska utredningar. Denna inskränkning gäller materialen i modellen, men den egentliga modellkoden kan laddas ner fritt.

Modellen fungerar med distansanvändning.

Programmeringssättet är enspråkigt och modellen har i sin helhet tagits fram med programmet SAS. Modellen är försedd med ett skräddarsytt användargränssnitt som är integrerat i SAS EG-programmet. I distanstjänsten står nödvändiga modellprogram till användarens förfogande. För användningen av modellen via användarens egen arbetsstation krävs statistikprogrammet SAS (SAS 9.3 och SAS EG 5.1 eller senare versioner).

För överlåtelse av material som används i SISU-modellen krävs att användarna av modellen har användningstillstånd. Läs om ansökningsprocessen  för mikromaterial.

För distansanvändning krävs att en fjärranslutning öppnas sedan ett avtal om fjärranslutning ingåtts med den beställande organisationen. Dessutom ingås ett separat avtal om distansanvändning av SISU-modellen, där användarna av modellen anges.

Prisuppgifter  om modellen finns i prislistan. Priset består av en organisations- och användarspecifik användningsavgift för distansanvändning. För användningen av servicematerialet debiteras därtill separat, oberoende av användningsmiljö (arbetsstation/fjärranvändning). Statistikcentralen tillhandahåller också undersökningstjänster med mikrosimuleringsmodellen SISU. För enskilda uppdrag debiterar Statistikcentralen enligt den allmänna prissättningen.