Tilläggsuppgifter

E-post: kuolemansyyt@stat.fi

Mera information om användningen av dödsorsaksmaterialen för forskning:

Forskartjänster
E-post: tutkijapalvelut@stat.fi