Julkaistu: 7.5.2021

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 2 899 euroa maaliskuussa 2021

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan maaliskuussa 2021 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 2 899 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 050 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 059 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019 - 2021

 

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 2 927 euroa maaliskuussa 2021, joka oli 2,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä väheni 2,5 prosenttia. Miesten mediaanitulo nousi 3,3 prosenttia 3 275 euroon ja naisten nousi 2,0 prosenttia 2 678 euroon maaliskuussa 2021 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä väheni 2,6 prosenttia ja naispalkkatulonsaajien määrä supistui 2,5 prosenttia.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli maaliskuussa noin 2 254 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 114 000, palkkiotulonsaajia 59 600 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 80 500. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Viimeisimpien kuukausien osalta tilaston luvut ovat vielä ennakollisia, koska tulorekisterin tietoihin tulee vielä täydennystä. Muutokset ovat suuruudeltaan korkeintaan parin promillen luokkaa.

 

Lisätietoja: yliaktuaarit Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot