Julkaistu: 8.9.2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani
3 205 euroa heinäkuussa 2022

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan heinäkuussa 2022 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 205 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 080 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 751 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2020–2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 252 euroa heinäkuussa 2022, mikä oli 1,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 3,8 %. Miesten mediaanitulo nousi 1,3 % 3 626 euroon ja naisten nousi 1,0 % 2 962 euroon heinäkuussa 2022 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 3,6 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 3,9 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli heinäkuussa noin 2 544 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 398 000, palkkiotulonsaajia 59 500 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 86 600. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Tämän julkaisun yhteydessä saatiin lisättyä palkkailmoituksia aineistoon, jotka olivat teknisistä syistä jääneet aikaisemmin poimimatta. Käytännössä tämä näkyy pieninä muutoksina tulonsaajien määrissä ja palkkatiedoissa vuoden 2022 kuukausien osalta.

Lisätietoja: yliaktuaarit Miisa Andersin 029 551 3744, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot