Julkaistu: 8.11.2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani
3 036 euroa syyskuussa 2022

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan syyskuussa 2022 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 036 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 149 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 216 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2020–2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 066 euroa syyskuussa 2022, mikä oli 3,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 3,6 %. Miesten mediaanitulo nousi 6,1 % 3 469 euroon ja naisten nousi 2,5 % 2 785 euroon syyskuussa 2022 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 3,4 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 3,8 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli syyskuussa noin 2 486 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 336 000, palkkiotulonsaajia 61 000 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 88 400. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Miisa Andersin 029 551 3744, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot