Julkaistu: 8.12.2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani
3 011 euroa lokakuussa 2022

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan lokakuussa 2022 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 011 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 149 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 166 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2020–2022

 

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 037 euroa lokakuussa 2022, mikä oli 1,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 3,3 %. Miesten mediaanitulo laski 1 % 3 353 euroon ja naisten nousi 2,8 % 2 797 euroon lokakuussa 2022 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 3 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 3,6 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli lokakuussa noin 2 436 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 289 000, palkkiotulonsaajia 58 200 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 88 400. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Miisa Andersin 029 551 3744, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot