Julkaistu: 8.6.2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani
2 999 euroa huhtikuussa 2022

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan huhtikuussa 2022 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 2 999 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 097 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 225 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2020–2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 024 euroa huhtikuussa 2022, mikä oli 0,4 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 2,7 %. Miesten mediaanitulo laski 0,3 % 3 454 euroon ja naisten laski 0,5 % 2 732 euroon huhtikuussa 2022 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 2,3 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 3,1 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli huhtikuussa noin 2 338 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 188 000, palkkiotulonsaajia 66 000 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 84 000. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Miisa Andersin 029 551 3744, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot