Julkaistu: 7.1.2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 2 934 euroa marraskuussa 2021

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan marraskuussa 2021 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 2 934 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 073 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 037 euroa tai enemmän.
Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.
Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019–2021

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.
Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 2 959 euroa marraskuussa 2021, mikä oli 2,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 2,4 prosenttia. Miesten mediaanitulo nousi 2,0 prosenttia 3 252 euroon ja naisten nousi 2,8 prosenttia 2 731 euroon marraskuussa 2021 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 2,3 prosenttia ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 2,4 prosenttia.
Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli marraskuussa noin 2 343 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 210 000, palkkiotulonsaajia 59 100 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 82 900. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot