Julkaistu: 8.7.2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 000 euroa toukokuussa 2022

Tilastokeskuksen kokeellisen tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan toukokuussa 2022 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 000 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 084 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 232 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2020–2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 028 euroa toukokuussa 2022, mikä oli 0,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 4 %. Miesten mediaanitulo nousi 1,3 % 3 375 euroon ja naisten nousi 0,1 % 2 779 euroon toukokuussa 2022 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 4,3 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 3,8 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli toukokuussa noin 2 421 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 273 000, palkkiotulonsaajia 62 100 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 86 200. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Miisa Andersin 029 551 3744, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot