Julkaistu: 9.1.2023

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 024 euroa marraskuussa 2022

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan marraskuussa 2022 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 024 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 161 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 170 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2020–2022

Pylväskuvio palkka- ja palkkiotulojen mediaanista kuukausittain vuosina 2020-2022.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 054 euroa marraskuussa 2022, mikä oli 3,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 3,9 %. Miesten mediaanitulo kasvoi 3,7 % 3 369 euroon ja naisten nousi 3 % 2 812 euroon marraskuussa 2022 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 3,6 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 4,2 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli marraskuussa noin 2 437 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 289 000, palkkiotulonsaajia 58 300 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 89 300. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Olli Ruuska 029 551 3274 ja Harri Nummila 029 551 3235

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot