Julkaistu: 8.2.2023

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 130 euroa joulukuussa 2022

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan joulukuussa 2022 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 130 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 127 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 453 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2020–2022

Pylväskuvio palkka- ja palkkiotulojen mediaanista kuukausittain vuosina 2020-2022. Kuukausittaiset mediaani havainnot ovat jatkuvasti kasvaneet verrattuna vuoden takaiseen. Pienin havainto on 2 814 ja suurin havainto 3 434 euroa kuussa. Joulukuussa 2022 mediaani oli 3 130 euroa ja vuosi aikaisemmin se oli 3 040 euroa kuussa.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 195 euroa joulukuussa 2022, mikä oli 3,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 2,5 %. Miesten mediaanitulo kasvoi 2,1 % 3 638 euroon ja naisten nousi 3,3 % 2 871 euroon joulukuussa 2022 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 2,1 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 2,9 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli joulukuussa noin 2 504 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 305 000, palkkiotulonsaajia 104 100 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 95 800. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Olli Ruuska 029 551 3274 ja Harri Nummila 029 551 3235

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot