Julkaistu: 8.2.2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani
3 039 euroa joulukuussa 2021

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan joulukuussa 2021 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 039 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 090 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 312 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019–2021

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 100 euroa joulukuussa 2021, mikä oli 2,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 3,7 prosenttia. Miesten mediaanitulo nousi 2,4 prosenttia 3 562 euroon ja naisten nousi 2,5 prosenttia 2 780 euroon joulukuussa 2021 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 3,6 prosenttia ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 3,7 prosenttia.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli joulukuussa noin 2 441 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 246 000, palkkiotulonsaajia 102 700 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 91 800. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Tämän julkistuksen yhteydessä tarkennettiin palkan summaussääntöjä, jonka johdosta luvut muuttuivat hieman.

Lisätietoja: yliaktuaarit Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot