Julkaistu: 8.4.2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 2 994 euroa helmikuussa 2022

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan helmikuussa 2022 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 2 994 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 106 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 137 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019–2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 014 euroa helmikuussa 2022, mikä oli 1,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 1,8 prosenttia. Miesten mediaanitulo nousi 1,5 prosenttia 3 353 euroon ja naisten nousi 1,6 prosenttia 2 777 euroon helmikuussa 2022 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 1,6 prosenttia ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 1,9 prosenttia.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli helmikuussa noin 2 273 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 138 000, palkkiotulonsaajia 53 500 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 80 700. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Miisa Andersin 029 551 3744, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot