Julkaistu: 7.7.2023

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 148 euroa toukokuussa 2023

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan toukokuussa 2023 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 148 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 199 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 438 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2021–2023

Pylväskuvio palkka- ja palkkiotulojen mediaanista kuukausittain vuosina 2021-2023. Kuukausittaiset mediaani havainnot ovat jatkuvasti kasvaneet verrattuna vuoden takaiseen. Toukokuussa 2023 mediaani oli 3 148 euroa ja vuosi aikaisemmin se oli 3 000 euroa kuussa.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 184 euroa toukokuussa 2023, mikä oli 5,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 1,7 %. Miesten mediaanitulo kasvoi 4,3 % 3 520 euroon ja naisten nousi 5,5 % 2 939 euroon toukokuussa 2023 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 1,1 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 2,5 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli toukokuussa noin 2 481 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 333 000, palkkiotulonsaajia 59 700 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 89 000. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Olli Ruuska 029 551 3274 ja Harri Nummila 029 551 3235

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot