Julkaistu: 6.4.2023

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 076 euroa helmikuussa 2023

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan helmikuussa 2023 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 076 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 207 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 233 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2021–2023

Pylväskuvio palkka- ja palkkiotulojen mediaanista kuukausittain vuosina 2021-2023. Kuukausittaiset mediaani havainnot ovat jatkuvasti kasvaneet verrattuna vuoden takaiseen. Helmikuussa 2023 mediaani oli 3 076 euroa ja vuosi aikaisemmin se oli 3 008 euroa kuussa.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 103 euroa helmikuussa 2023, mikä oli 2,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 2,2 %. Miesten mediaanitulo kasvoi 1,9 % 3 451 euroon ja naisten nousi 2,4 % 2 853 euroon helmikuussa 2023 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 2 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 2,4 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli helmikuussa noin 2 373 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 236 000, palkkiotulonsaajia 51 100 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 86 000. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Olli Ruuska 029 551 3274 ja Harri Nummila 029 551 3235

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot