Julkaistu: 8.3.2021

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 2 873 euroa tammikuussa 2021

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan tammikuussa 2021 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 2 873 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 019 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 3 984 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019 - 2021

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 2 903 euroa tammikuussa 2021, joka oli 0,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä väheni 3,3 prosenttia. Miesten mediaanitulo laski 1,3 prosenttia 3 200 euroon ja naisten nousi 1,1 prosenttia 2 699 euroon tammikuussa 2021 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä väheni 3,5 prosenttia ja naispalkkatulonsaajien määrä supistui 3,1 prosenttia.

Eniten palkkatulonsaajia oli tammikuussa 2021 ikäluokassa 35–39-vuotiaat, 255 000, joka oli noin 2 000 enemmän kuin ikäluokassa 40–44-vuotiaat. Ikäluokassa 40–44-vuotiaat oli korkein mediaaniansio, 3 349 euroa, joka oli 29 euroa enemmän kuin ikäluokassa 35–39-vuotiaat.

Tilastossa tulorekisterin palkat ja palkkiot oli tammikuussa noin 2 301 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 173 000, palkkiotulonsaajia 54 300 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 74 500. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Viimeisimpien kuukausien osalta tilaston luvut ovat vielä ennakollisia, koska tulorekisterin tietoihin tulee vielä täydennystä. Muutokset ovat suuruudeltaan korkeintaan parin promillen luokkaa.

Lisätietoja: yliaktuaarit Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot