Julkaistu: 9.11.2021

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 2 931 euroa syyskuussa 2021

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan syyskuussa 2021 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 2 931 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 082 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 024 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019 - 2021

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 2 959 euroa syyskuussa 2021, joka oli 3,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 2,4 prosenttia. Miesten mediaanitulo nousi 3,5 prosenttia 3 273 euroon ja naisten nousi 3,1 prosenttia 2 720 euroon syyskuussa 2021 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 2,3 prosenttia ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 2,5 prosenttia.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli syyskuussa noin 2 401 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 253 000, palkkiotulonsaajia 64 200 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 84 200. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot