Julkaistu: 8.6.2021

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 000 euroa huhtikuussa 2021

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan huhtikuussa 2021 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 000 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 132 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 200 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019 - 2021

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 027 euroa huhtikuussa 2021, joka oli 3,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 0,3 prosenttia. Miesten mediaanitulo nousi 3,2 prosenttia 3 450 euroon ja naisten nousi 3,6 prosenttia 2 738 euroon maaliskuussa 2021 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä väheni 0,1 prosenttia ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 0,7 prosenttia.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli huhtikuussa noin 2 269 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 127 000, palkkiotulonsaajia 62 000 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 80 300. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Viimeisimpien kuukausien osalta tilaston luvut ovat vielä ennakollisia, koska tulorekisterin tietoihin tulee vielä täydennystä. Muutokset ovat suuruudeltaan korkeintaan parin promillen luokkaa.

Lisätietoja: yliaktuaarit Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot