Julkaistu: 8.4.2021

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 2 941 euroa helmikuussa 2021

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan helmikuussa 2021 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 2 941 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 116 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 043 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän..

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2019 - 2021

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 2 967 euroa helmikuussa 2021, joka oli 3,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä väheni 2,3 prosenttia. Miesten mediaanitulo nousi 3,0 prosenttia 3 299 euroon ja naisten nousi 3,2 prosenttia 2 727 euroon helmikuussa 2021 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä väheni 2,5 prosenttia ja naispalkkatulonsaajien määrä supistui 2,2 prosenttia.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli helmikuussa noin 2 229 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 098 000, palkkiotulonsaajia 51 700 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 78 600. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Viimeisimpien kuukausien osalta tilaston luvut ovat vielä ennakollisia, koska tulorekisterin tietoihin tulee vielä täydennystä. Muutokset ovat suuruudeltaan korkeintaan parin promillen luokkaa.

Lisätietoja: yliaktuaarit Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235 ja Olli Ruuska 029 551 3274

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot