Julkaistu: 21.6.2023

Kokeellisen pikaestimaatin mukaan tuotanto laski toukokuussa 0,9 % edellisestä kuukaudesta

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan kausitasoitettu tuotanto laski 0,9 % huhtikuusta toukokuulle. Työpäiväkorjattu sarja puolestaan kasvoi 0,1 % vuodentakaiseen verrattuna.

Viimeisimmän virallisen tuotannon suhdannekuvaajan julkistuksen mukaan työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi huhtikuussa 1,3 % vuodentakaisesta. Huhtikuun kausitasoitettu tuotanto kasvoi puolestaan 0,7 % edellisestä kuukaudesta.

Tämä kokeellinen pikaestimaatti pohjautuu ensimmäisiin saatavilla oleviin, epätäydellisesti kertyneisiin yritysten liikevaihtotietoihin, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukemaa.

Pikaestimaatin laskennassa käytetään pääaineistona Tilastokeskuksen kuukausittain keräämää myyntitiedustelun aineistoa, jossa on mukana noin 2 000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Estimaatti lasketaan historiallisesti parhaiten suoriutuneiden mallien ennusteiden keskiarvona, mikä saattaa johtaa yli- tai aliarviointiin, jos osa malleista ei toimi optimaalisesti talouden poikkeustilanteessa tai käännepisteessä. Nämä yksityiskohdat voivat vaikuttaa pikaestimaatin mahdollisuuksiin kuvata talouden todellista kehitystä varsinkin tilanteessa, joka vaikuttaa huomattavasti pienemmän kokoluokan yrityksiin.

Jatkossa tuotantoa kuvaavan pikaestimaatin tietoja päivitetään 18-20 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisen jälkeen ja vastaavia ennakollisia neljännesvuositilinpidon lukuja 18-20 päivää tilastoitavan neljänneksen päättymisestä.

Kuvio 1: Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %, 2021M05-2023M05*

Palkkikuvio tuotannon työpäiväkorjatusta vuosimuutoksesta kuukausittain toukokuusta 2021 toukokuulle 2023. Toukokuussa 2023 tuotannon työpäiväkorjattu vuosimuutos oli +0,1 %. Kuvion sisältämät luvut ovat saatavana taulukosta 11mw sivun alalaidan taulukot-linkin takaa.

Kuvio 2: Ennustevirheet - Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutokset (t|45 vs. t|16 estimaatti) alkuperäiset sarjat, 2016M04-2023M04

Viivakuvio koko talouden pikaestimaatin ennustevirheistä vuosimuutoksella mitattuna kuukausittain huhtikuusta 2016 huhtikuulle 2023. Kuvion sisältämät luvut ovat saatavana taulukosta 11nf sivun alalaidan taulukot-linkin takaa.

 

Lisätietoja: yliaktuaari Milka Suomalainen 029 551 3621 ja yliaktuaari Miia Koivisto 029 551 3656

Vastaava osastopäällikkö Katri Kaaja

Taulukot