Julkaistu: 9.2.2021

Vuonna 2020 tapahtui tieliikenteessä yli 14 000 riistaonnettomuutta

Manner-Suomen tieliikenteessä sattui vuonna 2020 yli 14 000 riistaonnettomuutta. Vaarallisinta aikaa riistaonnettomuuksien osalta oli marraskuu, jolloin kirjattiin kaikkiaan 2 401 riistaonnettomuutta. Se on noin kuudesosa kaikista tapauksista. Näissä tieliikenteen onnettomuuksissa on ollut mukana valkohäntäpeuroja, metsäkauriita, hirviä, metsäpeuroja, villisikoja ja kuusipeuroja..

Kuvio 1. Riistaonnettomuudet kuukausittain vuosina 2018-2020

Kaikkiaan vuonna 2020 kirjattiin 14 004 tieliikenteen riistaonnettomuutta. Syksyn kuukausien lisäksi onnettomuuksia tapahtui paljon touko-kesäkuussa. Vuoden 2020 toukokuussa sattui 1 372 onnettomuutta. Kaikkein vähiten onnettomuuksia kirjattiin helmi-maaliskuussa. Maaliskuussakin tieliikenteessä tapahtui kuitenkin yli 500 riistaonnettomuutta.

Alueellisesti tarkastellen suurin osa riistaonnettomuuksista vuonna 2020 tapahtui Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Näissä maakunnissa tapahtui yli puolet kaikista riistaonnettomuuksista. Myös Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä tapahtui paljon onnettomuuksia, lähes 20 prosenttia koko maan vahingoista. Suurin kasvu onnettomuuksien määrässä oli Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Laskua puolestaan oli eniten Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa ja Lapissa.

Kuvio 2. Riistaonnettomuudet maakunnittain vuosina 2018-2020

Suurin osa riistaonnettomuuksista tapahtui valkohäntäpeurojen ja ajoneuvojen törmäyksissä. Valkohäntäpeurojen kanssa ajetut kolarit edustivat puolta kaikista onnettomuuksista. Toiseksi eniten kolaroitiin metsäkauriiden kanssa, 5 094 kertaa. Eniten vuonna 2020 kasvoivat valkohäntäpeuraonnettomuudet, joita tapahtui 745 kappaletta enemmän vuoteen 2019 verrattuna. Eniten vähenivät hirvionnettomuudet, joita tapahtui yhteensä 1 527 kappaletta. Laskua hirvionnettomuuksissa vuoteen 2019 verrattuna oli melkein 500 kappaletta. Metsäpeura-, villisika- ja kuusipeurakolareita tapahtui vuonna 2020 yhteensä 131 kappaletta ja niiden osuus kaikista onnettomuuksista oli pieni.

Kuvio 3. Hirvionnettomuudet kuukausittain vuosina 2018-2020

 

Lisätietoja: yliaktuaari Matti Kokkonen, p. 029 551 3770

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot