Rekisteröidyt uudet yritykset

Julkistukset

Vuosi 2022

Vuosi 2021

Taulukot

Miksi teemme Rekisteröidyt uudet yritykset -tilastoa?

Rekisteröidyt uudet yritykset -tilaston avulla pyritään tarjoamaan aiempaa nopeampaa ennakkotietoa yrityspopulaation kehityksestä. Neljännesvuosittain julkaistavien rekisteröintien avulla voidaan ennakoida aloittaneiden yritysten määrää. Aiemmin tietoja yritysten rekisteröinneistä on julkaistu vuositasolla Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta. Uuden tilaston avulla laajennetaan talouden tilannetta kuvaavien indikaattoreiden valikoimaa.

Tämän tilaston kehittäminen on osa EU:n yritystilastojen puiteasetuksen (EBS) uusia vaatimuksia, joiden avulla ajantasaistetaan ja parannetaan yrityksiä koskevien tietojen tuotantoa. Puiteasetuksen voimaantulon myötä Tilastokeskus tuottaa neljännesvuosittaista tietoa uusien yritysten rekisteröinneistä ja konkursseista. Konkurssitilastoa on julkaistu jo pitkään, mutta rekisteröintejä ei ole aiemmin tilastoitu vastaavalla tarkkuustasolla.

Miksi rekisteröidyt uudet yritykset julkaistaan kokeellisena tilastona?

Rekisteröinnit julkaistaan kokeellisena tilastona, sillä aihepiiriin liittyvän tilastoinnin kehittäminen on vielä kesken. Tavoitteena on laajentaa tietosisältöä ja toisaalta koota samaan aihepiiriin liittyviä tilastoja yhdeksi kokonaisuudeksi. Tässä vaiheessa pystytään kuitenkin jo tuottamaan rekisteröintilukumäärät oikeudellisen muodon mukaan jaoteltuna säännöllisesti ja luotettavasti.

Julkaisemalla tiedot kokeellisina haluamme kerätä kokemuksia tuotantoprosessin sujuvuudesta, aineiston täydentymisestä ja tietojen käytön hyödyllisyydestä. Aineiston kertyessä saamme lisätietoa myös toimialoittaisten tietojen laadusta ja pyrimme laajentamaan tilaston sisältöä toimialoittaisilla tiedoilla.

Miten rekisteröidyt uudet yritykset -tilasto on tuotettu?

Tiedot perustuvat Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon ylläpitämään yritystietojärjestelmään (YTJ). Tilasto sisältää kaikki myönnetyt uudet y-tunnukset, joiden yritysmuoto on julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, osuuspankki, osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, säästöpankki, julkinen vakuutusosakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, elinkeinoyhtymä, keskinäinen eurooppavakuutusyhtiö tai eurooppayhtiö. Tilastoon on valittu nämä yritysmuodot, sillä niiden voidaan ajatella tavoittelevan tuotteiden tai palveluiden tuottamista markkinoille. Rekisteröintipäivämääräksi katsotaan y-tunnuksen myöntämispäivämäärä.

Tilastossa ei tarkastella sitä, onko yritys rekisteröity Kaupparekisteriin. Tämän vuoksi Tilastokeskuksen tuottama kokeellinen tilasto eroaa merkittävästi PRH:n vuosittain tilastoimasta rekisteröityjen uusien yritysten lukumäärästä.

Lisätietoja: yliaktuaarit Sini Liukkonen, p. 029 551 3024, Tommi Veistämö, p. 029 551 3546