Polttonesteiden viikoittaiset keskihinnat-taulukon päivitys lopetetaan

Tilastokeskus lopettaa polttonesteiden viikottaisten keskihintojen julkistamisen. Viimeinen julkistamisjankohta on 27.12.2022, jolloin julkistetaan viikon 51 tiedot. Euroopan komissio jatkaa polttonesteiden viikottaisten keskihintojen julkistamista osoitteessa https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en.