Polttonesteiden viikoittaiset keskihinnat

Taulukot

Miksi laskemme polttonesteiden viikoittaisia keskihintoja?

Tilastokeskus julkaisee tällä hetkellä polttonesteiden kuukausittaisia keskihintoja osana kuluttajahintaindeksiä. Koska polttonesteiden hinnat ovat muuttuneet viime aikoina nopeasti johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, kuukausitasolla olevat keskihinnat päivittyvät liian harvoin asiakkaiden tietotarpeeseen nähden. Tätä tietotarvetta varten laskemme kokeellisena tilastona polttonesteiden keskihintoja viikkotasolla vuoden 2022 loppuun saakka. Tiedot julkistetaan tiistaisin tai juhlapyhien osuessa kohdalle keskiviikkoisin.

Miksi polttonesteiden viikoittaiset keskihinnat julkaistaan kokeellisena tilastona?

Polttonesteiden viikoittaiset keskihinnat julkaistaan kokeellisena tilastona, koska polttonesteiden erikseen kerättyä aineistoa halutaan testata virallista tilastotuotantoa varten ja samanaikaisesti tuottaa siitä hyötyä tietopalvelun muodossa. On tiedossa, että polttonesteiden kuukausittaisiin keskihintoihin on sidottu sopimuksia, jonka vuoksi polttonesteiden kuukausittaisia keskihintoja ei haluta muuttaa. Kokeellinen tilasto ei siis korvaa kuukausittaisia polttonesteiden keskihintoja, vaan täydentää niitä nopeammin päivittyvillä viikoittaisilla keskihinnoilla. Viikoittaiset keskihinnat tuotetaan tietokantajulkistuksena vuoden 2022 loppuun saakka.

Miten polttonesteiden viikoittaiset keskihinnat on tuotettu?

1. Aineisto

Polttonesteiden viikoittaiset keskihinnat on tuotettu Tilastokeskuksen haastattelijoiden keräämästä hinta-aineistosta. Hintatietoja kerätään bensiineistä (95 E10, 98 E5) sekä dieselistä. Hintatietoja kerätään kaksi kertaa viikossa noin 60 huoltoasemalta ympäri Suomea. Hintakeruussa olevat asemat ovat samoja kuin kuluttajahintaindeksin laskennassa olevat asemat. Otosta tehdessä on otettu huomioon eri polttonestetoimijoiden markkinaosuudet. Koska yksittäisiä polttonesteasemia valittaessa on tehty otos, on mahdollista, että keskihinnat sisältävät otosharhaa. Hinnat ovat kuluttajan maksamia hintoja sisältäen arvonlisä- ja polttoaineverot. Hinnoissa ei huomioida asiakaskohtaisia alennuksia.

2. Menetelmä

Bensiinin ja dieselin keskihinnat ovat koko maan tasolla olevia painottamattomia aritmeettisia keskiarvoja. Kerättyjä hintatietoja tarkastetaan automaattisesti siten, ettei selkeästi virheellisiä hintoja oteta mukaan keskihintojen laskentaan. Tietoja ei revisioida.

Lisätietoja: yliaktuaari Hannele Markkanen