Julkaistu: 10.5.2022

Liikenneverkon peittävyydessä pieniä muutoksia vuonna 2021

Liikenneverkon peittävyys pysyi lähes vuoden 2020 tasolla vuonna 2021. Satamien, rautatieasemien, lähiliikenteen pysäkkien sekä kevyen liikenteen väylien peittävyys kasvoi ja kaukoliikenteen pysäkkien sekä tieliikenteen pääväylien peittävyys laski vuoteen 2020 verrattuna. Lentokenttien peittävyys pysyi lähes ennallaan.

Liikenneverkon peittävyystilastossa tarkastellaan eri liikennemuotojen verkon peittävyyttä tutkimalla kuinka suuri osa väestöstä saavuttaa liikennemuodon annetuilla kriteereillä. Tarkastelussa käytetään väestöä kuvaavana aineistona 1 km x 1 km kokoisia tilastoruutuja ja liikennemuotojen liityntäpisteitä kuvaavana aineistona lentokenttiä, satamia, rautatieasemia, joukkoliikenteen pysäkkejä, pääväylien risteyksiä ja kevyen liikenteen väyliä sekä taajamatietoa. Lisäksi saatavilla olevaa liikennöintitietoa vuodelta 2021 hyödynnetään liikennemuotojen liityntäpisteiden luokitteluun.

Kuvio 1. Liikenneverkon peittävyys

Kaikkien lentokenttien peittävyys valtakunnallisesti on pysynyt lähes ennallaan. Ulkomaan ja kotimaan liikennettä tarjoavien lentokenttien peittävyys on laskenut valtakunnan tasolla 16 prosenttiyksikköä vuoden 2020 tasosta. Pelkkää ulkomaan liikennettä tarjoavien lentokenttien peittävyys on puolestaan kasvanut valtakunnan tasolla 40 prosenttiyksiköllä. Suuria muutosprosentteja selittävät pääasiassa lentokentillä tapahtuneet liikennöintimuutokset. Pelkkää kotimaan liikennettä tarjoavien lentokenttien peittävyys on laskenut yhden prosenttiyksikön.

Rautatieasemien peittävyys on kasvanut reilun prosenttiyksikön. Vilkasliikenteisten rautatieasemien (yli 25 lähtöä päivässä) peittävyys kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä, rautatieasemien, joista lähtee päivittäin 6–24 lähtöä, peittävyys kasvoi 11,3 prosenttiyksikköä ja harvaan liikennöityjen rautatieasemien (alle 6 lähtöä päivässä) peittävyys kasvoi 0,2 prosenttiyksikköä.

Satamien peittävyys valtakunnallisesti on kasvanut 0,4 prosenttiyksikköä ja tieliikenteen pääväylien peittävyys laskenut 0,4 prosenttiyksikköä. Kevyen liikenteen väylien peittävyys on puolestaan kasvanut 6,6 prosenttiyksikköä.

Kaukoliikenteen pysäkkien peittävyys on laskenut 0,8 prosenttiyksikköä ja lähiliikenteen pysäkkien peittävyys on kasvanut 2 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 verrattuna. Pysäkkien peittävyyttä mitataan ainoastaan pysäkkien sijainnilla ja pysäkille määritellyn ominaisuustiedon avulla. Liikennöintitietoja ei ole pysäkkien tapauksessa otettu huomioon.

Lisätietoja: yliaktuaari Matti Kokkonen, p. 029 551 3770, yliaktuaari Henna Ylimaa, p. 029 551 3832

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot