Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja laski helmi-huhtikuussa 3,5 prosenttia

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja oli helmi-huhtikuussa 3,5 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tuottamasta korjausrakentamisen suhdannekuvaajasta. Korjausrakentamisen arvo on kääntynyt laskuun loppuvuodesta 2019.

Kokeellisen tilaston mukaan vuonna 2020 korjausrakentaminen laski 4,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Vastaavasti vuonna 2019 se kasvoi 1,0 prosenttia verrattuna edeltävään vuoteen.

Kuvio 1. Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon vuosimuutos, %

 

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan laskennassa mukana olevien yritysten kotimaan liikevaihto ja rakennusurakat jaetaan korjaus- ja uudisrakentamisen osuuksiin. Näin oheistuotteena saadaan vastaavalla menetelmällä tuotettu uudisrakentamisen kehitystä kuvaava aikasarja, jota tässä kutsutaan uudisrakentamisen suhdannekuvaajaksi. Uudisrakentamisen suhdannekuvaajan tuottaminen ei ole ollut tavoitteena, mutta sitä voi käyttää vertailutietona korjausrakentamisen suhdannekuvaajalle. Menetelmä on tarkemmin kuvattu menetelmäselosteessa.

Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen vuosimuutokset suhdannekuvaajassa, %

 

korjausrakentaminen

uudisrakentaminen

2018

4,7

7,1

2019

1,0

1,1

2020

-4,6

-6,1

Kuvio 2. Uudisrakentamisen suhdannekuvaajan kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon vuosimuutos, %

 

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan mukaan uudisrakentaminen laski helmi-huhtikuussa 5,4 prosenttia vuodentakaisesta. Vuonna 2020 uudisrakentaminen laski 6,1 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Vastaavasti vuonna 2019 se kasvoi 1,1 prosenttia verrattuna edeltävään vuoteen ja vuonna 2018 se kasvoi 7,1 prosenttia vuodesta 2017.

Kuvio 3. Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen suhdannekuvaajien kehitys (2017=100), alkuperäinen sarja

 

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajan tiedot vuoden 2020 viimeisiltä kuukausilta ovat tarkentuneet runsaasti alaspäin. Tarkentuminen johtuu Verohallinnon rakentamisilmoitusten urakkatietoaineiston kertymävauhdin hankalasta ennustettavuudesta. Ennustemenetelmää kehitetään jatkuvasti. Vaikeasta tietojen kertymisen ennakoitavuudesta johtuen suuret tarkentumiset viimeisimpien kuukausien tietojen osalta ovat kuitenkin mahdollisia myös jatkossa.

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

 

Taulukot