Julkaistu: 3.11.2022

Myytävien asuntojen määrä kasvoi, kun taas vuokra-asuntojen tarjonta väheni vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä

Oikotien ilmoitusaineistoon perustuvan kokeellisen tilaston mukaan asuntojen myynti-ilmoitusten määrä verkkopalvelussa oli syyskuussa 57 004. Myynti-ilmoitukset kasvoivat kolmannella neljänneksellä vuodentakaisesta 13,5 prosenttia ja 9,3 prosenttia vuoden 2022 toisesta neljänneksestä.

Kuvio 1. Myynti-ilmoitusten määrät koko maassa 2019 – 2022Q3

 

 

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä myynti-ilmoitusten kokonaismäärät ovat nousseet suurista kaupungeista eniten Turussa ja Helsingissä verrattuna vuodentakaiseen. Oulussa ilmoitusmäärät ovat nousseet vain hieman. Syyskuussa ilmoitusmäärät kasvoivat eniten Turussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Kuvio 2. Myynti-ilmoitusten määrät suurimmissa kaupungeissa 2019 ­– 2022Q3

 

Vanhojen osakeasuntojen myynti-ilmoituksia oli verkkopalvelussa kolmannella vuosineljänneksellä 15,4 prosenttia ja uusien osakeasuntojen 9,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Vanhojen osakeasuntojen ilmoitusmäärät kasvoivat suurista kaupungeista selvästi eniten Helsingissä, yli 58 prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen markkinointiajat pitenivät suurissa kaupungeissa ja Pohjois-Karjalassa

Kokeellisen tilaston mukaan vanhan kerros- ja rivitaloasunnon keskimääräinen markkinointiaika oli syyskuussa Espoossa 58 ja Turussa 61 päivää. Helsingissä ja Tampereella markkinointiaika oli hieman alle 60 päivää. Vantaalla ja Oulussa markkinointiaika oli noin 65 päivää. Vanhojen asuntojen markkinointiajat pitenivät viime vuodesta kaikissa suurissa kaupungeissa. Eniten markkinointiajat kasvoivat Helsingissä 61 prosentilla.

Maakunnista keskimääräiset markkinointiajat olivat syyskuussa pisimmät Pohjois-Karjalassa ja lyhyimmät Uudellamaalla. Markkinointiajat kasvoivat vuodentakaisesta eniten Pohjois-Karjalassa, 51 prosenttia, kun taas Pohjanmaalla laskua oli eniten, 15 prosenttia. Markkinointiajat on laskettu tilastokuukauden aikana poistuneista asuntoilmoituksista.

Kuvio 3. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat myynti-ilmoituksissa, päivää, syyskuu 2021–2022

 

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen osakeasuntojen osuus myynnissä olevista asunnoista oli syyskuussa suurin Satakunnassa (18,3 %) maakunnittain tarkasteltuna. Etelä-Savossa (16,3 %) ja Etelä-Karjalassa (14,4 %) osuudet olivat myös suurimpia. Yli vuoden ajan myynnissä olleita asuntoja oli vähiten Uudellamaalla (2,0 %), Pirkanmaalla (2,9 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (4,5 %). Pääkaupunkiseudulla osuus oli 0,8 prosenttia

Omakotitalojen markkinointiajat pitenivät eri puolilla Suomea

Verkkopalvelussa oli syyskuussa omakotitalojen myynti-ilmoituksia 11 242. Ilmoitusmäärät kasvoivat 22 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilmoituksia oli kolmannella neljänneksellä 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Vanhojen omakotitalojen markkinointiajat olivat syyskuussa vuodentakaista pitemmät suurimmassa osassa maakuntia. Markkinointiajat pitenivät Kanta-Hämeessä 46 prosenttia,  Päijät-Hämeessä 45 prosenttia ja Uudellamaalla 36 prosenttia.

Yli vuoden ajan myynnissä olleita vanhoja omakotitaloja oli maakunnista eniten Etelä-Pohjanmaalla (15,1 %), Satakunnassa (14,7 %) ja Etelä-Savossa (14,3 %). Vähiten niitä oli Uudellamaalla (3,1 %), Pirkanmaalla (4,2 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (4,7 %). Yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuudet ovat maakunnissa laskeneet kautta linjan.

Kuvio 4. Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen omakotitalojen prosenttiosuudet maakunnissa, syyskuu 2021–2022

Vuokrailmoitusten määrä väheni Helsingissä

Vuokra-asuntoja oli tarjolla verkkopalvelussa syyskuussa 32 401, mikä on 3,5 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä vuokrailmoitusten määrät vähenivät koko maassa 0,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Helsingissä vuokrailmoitusten määrät vähenivät kolmannella neljänneksellä 7,5 prosenttia ja Vantaalla 5 prosenttia vuodentakaisesta. Espoossa ilmoitukset kasvoivat 12 prosenttia. Turussa lisäystä oli 17 prosenttia, Tampereella yli 10 prosenttia.  Ilmoitusten määrä väheni Oulussa 17 prosenttia.

Kuvio 5. Vuokrailmoitusten määrät kerrostaloasunnoissa suurimmissa kaupungeissa 2019 – 2022Q3

Syyskuussa vuokra-asuntojen markkinointiajat olivat lyhyimmät Tampereella, Oulussa ja Turussa, 13–15 päivää. Markkinointiajat olivat pisimmät Keravalla, Jyväskylässä ja Porissa, 31–39 päivää. Keskimääräinen markkinointiaika Helsingissä oli 21 päivää, mikä on noin 3 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa.

Vuokrailmoitusten markkinointiajat pitenivät syyskuussa eniten Turussa, Keravalla ja Hämeenlinnassa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Markkinointiajat lyhenivät eniten Porissa, Oulussa ja Lahdessa.

Kuvio 6. Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat vuokrailmoituksissa, päivää, syyskuu 2021–2022

Verrattuna vuoden 2019 syyskuuhun vuokra-asuntojen markkinointiajat ovat pidentyneet pääkaupunkiseudulla. Helsingissä markkinointiajat olivat vuoden 2022 syyskuussa 63 prosenttia pidemmät kuin kolme vuotta sitten. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella markkinointiajat ovat vuoteen 2019 verrattuna lyhentyneet, eniten Oulussa 43 prosenttia.

Kuvio 7. Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat vuokrailmoituksissa suurissa kaupungeissa, päivää, 2019-2022Q3

Tiedot perustuvat Oikotien verkkopalvelun asuntojen myynti- ja vuokrailmoituksiin. Tietojen laskennassa mukana ovat sekä kiinteistönvälittäjien että yksityisten ilmoittajien tiedot. Markkinointiaikojen vertailuun on valittu tiedotteessa ne alueet, joilla on ollut vähintään 100 poistunutta ilmoitusta tarkastelukuukauden aikana.

Lisätietoja: yliaktuaari Elina Peltoniemi, yliaktuaari Martti Korhonen
Osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot