Julkaistu: 10.8.2022

Myytävien asuntojen määrä kasvoi Helsingissä, kun taas vuokra-asuntojen tarjonnan kasvu hiipui vuoden 2022 toisella neljänneksellä

Oikotien ilmoitusaineistoon perustuvan kokeellisen tilaston mukaan asuntojen myynti-ilmoitusten määrä verkkopalvelussa oli kesäkuussa 52 576. Myynti-ilmoitukset kasvoivat vuodentakaisesta 7,0 prosenttia kesäkuussa ja 5,2 prosenttia vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Kuvio 1. Myynti-ilmoitusten määrät koko maassa 2019 – 2022Q2

Vuoden 2022 toisella neljänneksellä myynti-ilmoitusten kokonaismäärät ovat nousseet suurista kaupungeista eniten Helsingissä ja Turussa verrattuna vuodentakaiseen. Oulussa ilmoitusmäärät ovat laskeneet. Kesäkuussa ilmoitusmäärät kasvoivat eniten Turussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tarjonnan lisääntymisen takana näkyy vielä pandemianaikainen kaupankäynnin vähentyminen edellisvuonna, etenkin Helsingissä.

Kuvio 2. Myynti-ilmoitusten määrät suurimmissa kaupungeissa 2019 ­– 2022Q2

Sekä vanhojen että uusien osakeasuntojen myynti-ilmoituksia oli verkkopalvelussa toisella vuosineljänneksellä 7,3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Vanhojen osakeasuntojen ilmoitusmäärät kasvoivat suurista kaupungeista selvästi eniten Helsingissä, yli 51 prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen markkinointiajat pitenivät pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Satakunnassa

Kokeellisen tilaston mukaan vanhan kerros- ja rivitaloasunnon keskimääräinen markkinointiaika oli kesäkuussa Espoossa ja Turussa 42 päivää. Helsingissä se oli 45 päivää ja Tampereella 39 päivää. Vantaalla ja Oulussa markkinointiaika oli noin 55 päivää. Vanhojen asuntojen markkinointiajat pitenivät viime vuodesta suurissa kaupungeissa Turkua ja Oulua lukuun ottamatta. Eniten markkinointiajat kasvoivat Helsingissä 61 prosentilla.

Maakunnista keskimääräiset markkinointiajat olivat kesäkuussa pisimmät Satakunnassa ja lyhyimmät Varsinais-Suomessa. Markkinointiajat kasvoivat vuodentakaisesta eniten Pirkanmaalla, 86 prosenttia, kun taas Keski-Suomessa laskua oli eniten, 29 prosenttia. Markkinointiajat on laskettu tilastokuukauden aikana poistuneista asuntoilmoituksista.

Kuvio 3. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat myynti-ilmoituksissa, päivää, kesäkuu 2021-2022

Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen osakeasuntojen osuus myynnissä olevista asunnoista oli kesäkuussa suurin Satakunnassa (18,7 %) maakunnittain tarkasteltuna. Etelä-Savossa (17,1 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (15,2 %) osuudet olivat myös suurimpia. Yli vuoden ajan myynnissä olleita asuntoja oli vähiten Uudellamaalla (2,3 %), Pirkanmaalla (3,7 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (4,1 %). Pääkaupunkiseudulla osuus oli 0,9 prosenttia.

Omakotitalojen markkinointiajat lyhenivät eri puolilla Suomea

Verkkopalvelussa oli kesäkuussa omakotitalojen myynti-ilmoituksia 9 778. Ilmoitusmäärät kasvoivat 2 prosenttia kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilmoituksia oli toisella neljänneksellä 3,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja 26 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä.

Vanhojen omakotitalojen markkinointiajat olivat kesäkuussa vuodentakaista lyhyemmät suuressa osassa maakuntia. Markkinointiajat lyhenivät Päijät-Hämeessä 31 prosenttia, Pohjois-Pohjanmaalla 24 prosenttia ja Uudellamaalla 20 prosenttia. Keski-Suomessa markkinointiajat pitenivät lähes 11 prosenttia.

Yli vuoden ajan myynnissä olleita vanhoja omakotitaloja oli maakunnista eniten Etelä-Pohjanmaalla (15,4 %), Satakunnassa (14,2 %) ja Etelä-Karjalassa (14,2 %). Vähiten niitä oli Uudellamaalla (3 %), Pohjanmaalla (4,2 %) ja Pirkanmaalla (5,4 %). Yli vuoden ajan myynnissä olleiden omakotitalojen osuudet ovat laskeneet suurimmassa osassa maakuntia edellisvuodesta.

Kuvio 4. Yli vuoden ajan myynnissä olleiden vanhojen omakotitalojen prosenttiosuudet maakunnissa, kesäkuu 2021-2022

Vuokrailmoitusten määrän kasvu taittui Helsingissä

Vuokra-asuntoja oli tarjolla verkkopalvelussa kesäkuussa 35 727, mikä on 5,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2022 toisella neljänneksellä vuokrailmoitusten määrät kasvoivat koko maassa 2,7 prosenttia vuodentakaisesta ja 15,8 prosenttia verrattuna vuoden 2020 toiseen neljännekseen.

Espoossa vuokrailmoitusten määrät kasvoivat toisella neljänneksellä 32 prosenttia vuodentakaisesta. Turussa nousua oli 16 prosenttia, kun taas Helsingissä ja Vantaalla kasvu jäi noin 2 prosenttiin. Ilmoitusten määrä väheni Oulussa 16 prosenttia.

Kuvio 5. Vuokrailmoitusten määrät kerrostaloasunnoissa suurimmissa kaupungeissa 2019 – 2022Q2

Kesäkuussa vuokra-asuntojen markkinointiajat olivat lyhyimmät Oulussa, Tampereella ja Turussa, noin 18 päivää. Markkinointiajat olivat pisimmät Porissa (42 päivää), sekä Mikkelissä ja Vaasassa. Keskimääräinen markkinointiaika Helsingissä oli 23 päivää, mikä on 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja 12 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Vuokrailmoitusten markkinointiajat pitenivät kesäkuussa eniten Vaasassa, Porvoossa ja Espoossa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Markkinointiajat lyhenivät eniten Jyväskylässä, Oulussa ja Kotkassa.

Kuvio 6. Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat vuokrailmoituksissa, päivää, kesäkuu 2021-2022

Verrattuna vuoden 2019 kesäkuuhun vuokra-asuntojen markkinointiajat ovat pidentyneet pääkaupunkiseudulla ja Tampereella suurista kaupungeista. Helsingissä markkinointiajat olivat vuoden 2022 kesäkuussa 67 prosenttia pidemmät kuin kolme vuotta sitten. Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa markkinointiajat ovat lyhentyneet, eniten Oulussa lähes 30 prosentilla.

Kuvio 7. Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat vuokrailmoituksissa suurissa kaupungeissa, päivää, 2019-2022Q2

Tiedot perustuvat Oikotien verkkopalvelun asuntojen myynti- ja vuokrailmoituksiin. Tietojen laskennassa mukana ovat sekä kiinteistönvälittäjien että yksityisten ilmoittajien tiedot. Markkinointiaikojen vertailuun on valittu tiedotteessa ne alueet, joilla on ollut vähintään 100 poistunutta ilmoitusta tarkastelukuukauden aikana.

Lisätietoja: yliaktuaari Elina Peltoniemi, yliaktuaari Martti Korhonen
Osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot